Letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov/ Summer Course of Slovak Language for Foreigners

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA otvára letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov. Naučte sa po slovensky s UNIZA. plagát

ÚCV UNIZA is opening Summer Course of Slovak Language for Foreigners. Learn to speak Slovak with UNIZA.

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA otvára letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov. Naučte sa po slovensky s UNIZA. plagát

ÚCV UNIZA is opening Summer Course of Slovak Language for Foreigners. Learn to speak Slovak with UNIZA:

  • 24.7. – 17.8.2017
  • Intensive : 3 x 3 lessons (1 lesson = 45 minutes), 9 lessons a week, in total 36 lessons
  • Classes on Monday, Wednesday and Thursday
  • Price: 7 EUR (for the course) + student’s book Krížom krážom – Slovenčina A1
  • Registration: July 7th, 2017
PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST