Zelená pre zelené nápady - Green Summer School

Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Aktuálne môžu o zaujímavých ekologických riešeniach hovoriť start-upisti na Zelenej letnej škole (Green Summer School) a ponúknuť tak produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu. 

Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Aktuálne môžu o zaujímavých ekologických riešeniach hovoriť start-upisti na Zelenej letnej škole (Green Summer School) a ponúknuť tak produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu.

Možností ako chrániť životné prostredie je  stále viac, pribúdajú ale aj ekologické problémy.  Je preto potrebné podporiť každý nápad, ktorý prináša ich riešenie uplatniteľné priamo v praxi.

Nájsť tieto tzv. zelené business nápady pomôže aktuálne aj Zelená letná škola (Green Summer School).  Letná škola je určená pre start-upistov a podnikateľov, ktorí majú prvé kroky tvorby biznis modelu za sebou a identifikovali konkrétny problém, ktorý majú záujem riešiť.  Na základe svojho riešenia by start-upisti mali ponúknuť produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu.

Okrem toho, že počas Zelenej letnej školy budú intenzívne pracovať na zhodnocovaní svojho podnikateľského plánu, budú mať príležitosť aj konzultácie a spätnej väzby s podnikateľmi či expertmi v oblasti zelených a eko inovácií. Pozornosť zamerajú na oblasť duševného  vlastníctvo, marketing, ale i cieľové skupiny.

Jednotlivé tímy na záver Letnej školy v krátkom čase predstavia, formou takzvaného „pitchingu,“ špeciálnej metódy na zaujatie investora, svoje myšlienky a odborná porota vyberie najlepších, ktorí sa zúčastnia Green and Investment Forum v nemeckom Stuttgarte. Fórum ponúka jedinečnú možnosť a príležitosť nadviazať potrebné kontakty s potenciálmi investormi pre ich „zelený nápad.“    

Green Summer School sa bude konať v dňoch 11. až 15. septembra 2017 v Nemecku a účasť na podujatí je bezplatná. Účastník si hradí cestovné a ubytovacie náklady. 

Pre viac informácií: Simona Pede, pede@bwcon.de

Zelená letná škola je organizovaná v rámci projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu. Cieľom projektu je podpora inovácií, životného prostredia a kultúry, energetickej zodpovednosti a dobre spravovaného dunajského regiónu. Participuje na ňom šestnásť organizácií z dvanástich krajín. Slovenská republika je prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR vedúcim partnerom projektu.    

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST