Novoakreditovaný študijný program alpínska a vysokohorská ekológia

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity otvára novoakreditovaný študijný program  alpínska a vysokohorská ekológia. Na denné magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa môžete prihlásiť do 21.8.2017.

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity otvára novoakreditovaný študijný program  alpínska a vysokohorská ekológia. Na denné magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa môžete prihlásiť do 21.8.2017. V rámci bohatej medzinárodnej spolupráce ústavu majú študenti možnosť študovať jeden semester v Nórsku v rámci programu Erasmus+. Podrobné informácie a podmienky prijatia na uvedený magisterský program nájdete na stránke:

http://vuvb.uniza.sk/ihmb/education/study_info/VUVB_infoletakMGR_SK.pdf?rand=25.

 

PhDr. Renáta Švarcová

vedúca oddelenia pre vzdelávanie

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST