Európska noc výskumníkov 2017- PRIHLASOVANIE VEDCOV A INOVÁTOROV

UNIZA pozýva všetkých vedcov, výskumníkov a inovátorov na festival vedy - Európsku noc výskumníkov 2017. Témou 11. ročníka festivalu je motto “Made by Science – Vytvorené vedou”. Našim cieľom je poukázať na fakt, že každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali.

UNIZA pozýva všetkých vedcov, výskumníkov a inovátorov na festival vedy - Európsku noc výskumníkov 2017. Témou 11. ročníka festivalu je motto “Made by Science – Vytvorené vedou”. Našim cieľom je poukázať na fakt, že každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Všetko na svete sa skladá z elementárnych častíc, tak ako by finálny vynález, produkt, služba nevznikli bez malých, ale významných objavov. Všetko okolo nás si preto zaslúži nálepku “Made by Science – Vytvorené vedou”

Prihlášku pre festival vedy nájdete na: http://www.nocvyskumnikov.sk/prihlasky.html 

Online prihlasovanie Vašich aktivít a vedeckých stánkov bude uzavreté 5. septembra 2017. Po spracovaní Vašej prihlášky v systéme Vás bude telefonicky kontaktovať lokálny koordinátor pre dané miesto podujatia, s ktorým si potvrdíte technické a priestorové požiadavky. 

V prípade, že by ste mali záujem pripraviť vedecko-populárnu prednášku a viete nám ponúknuť atraktívnu tému a nápad, ktorý osloví školskú mládež alebo široké publikum, neváhajte kontaktovať projektového koordinátora priamo e-mailom: petraninova@sovva.sk 

Tešíme sa na prihlášky!

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST