AIR TRITIA - Žilinská univerzita pomáha pri znižovaní znečistenia ovzdušia

Znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Okrem miestnych zdrojov znečisťovania na Žilinu a jej okolie nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané imisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska (oblasť Katovíc) a Českej republiky (oblasť Ostravy). Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni.

Znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Okrem miestnych zdrojov znečisťovania na Žilinu a jej okolie nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané imisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska (oblasť Katovíc) a Českej republiky (oblasť Ostravy). Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni.

Stavebná fakulta a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline sa zapojili do riešenia projektu s názvom Jednotný prístup k manažmentu znečistenia ovzdu­šia vo funkčných mestských oblastiach regiónu TRITIA (Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Sliezsko vojvodstvo, Opolské vojvodstvo), s akronymom AIR TRITIA.

Hlavnými výstupmi projektu budú manažérsky systém kvality ovzdušia, prognostický výstražný systém a návrhy stratégií pre zlepšenie kvality ovzdušia a redukciu emisií z rôznych zdrojov na sledovanom území. Pri navrhovaných systémoch bude využité matematické modelovanie za pomoci jedného z najvýkonnejších superpočítačov v Európe. Výstupy projektu majú jednotlivým mestám a krajom poskytnúť jednoduché a jasné podklady pre ich strategické rozhodnutia zamerané na zlepšovanie kvality ovzdušia. Manažérsky systém kvality ovzdušia bude vychádzať z vytvorenej informačnej databázy, bude využívať interaktívne mapy a bude určený pre dve skupiny užívateľov- verejnú správu a širokú verejnosť. Prognostický výstražný systém bude dostupný cez internetový prehliadač a ako aplikácia pre smart telefóny.

Celkový rozpočet projektu je 2 576 623 EUR a je podporený programom Interreg Central Europe financovaným Európskym fondom pre regionálny rozvoj (ERDF). Implementácia projektu sa začala v júni 2017 a potrvá 3 roky. Viac informácií nájdete na web stránke projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html.

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST