Konferencia INTSYS zameraná na inteligentné dopravné systémy

Tím ERA chair organizuje v novembri vo Fínsku konferenciu INTSYS zameranú na inteligentné dopravné systémy. Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na túto konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 29. - 30. 11. 2017 V HELSINKÁCH.

Tím ERA chair organizuje v novembri vo Fínsku konferenciu INTSYS zameranú na inteligentné dopravné systémy. Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na túto konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 29. - 30. 11. 2017 V HELSINKÁCH. 

Sekcie pre výskumníkov a špeciálna sekcia Industrial track sú zamerané na ​​výmenu skúseností a nových poznatkov spoločností, regiónov a výskumníkov špecializujúcich sa na oblasti IDS A SMART CITIES. Pridanou hodnotou tejto konferencie je networking a výmena skúseností medzi účastníkmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe inovácií a progrese v tejto oblasti. Ďalšou pridanou hodnotou je, že zborník z konferencie bude uverejnený v SPRINGERI a najlepšie články dostanú možnosť publikovať ich vylepšenú verziu v žurnáli. 

Vďaka sponzorom konferencie sme schopní pokryť 10 registračných poplatkov pre doktorandov. 

Informácie o konferencii nájdete na nasledujúcom linku:

http://futuretransport.org/2017/show/home [1] a v brožúre v prílohe tohto emailu. 

Informácie k publikovaniu článkov: 

Full Paper Submission deadline 31 July 2017 14 AUGUST 2017 

Notification and Registration opens 4 September 2017 18 SEPTEMBER 2017 

Camera-ready deadline 1 October 2017  15 OCTOBER 2017” 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na kolegyne Závodskú a Šramovú na emailoch: veronika.sramova@uvp.uniza.sk alebo anna.zavodska@uniza.sk. Ak by zameranie tejto konferencie bolo prínosné pre iného kolegu/kolegyňu aj zo zahraničia, prosím, prepošlite im našu pozvánku. Ďakujeme. 

Brozura_INTSYS_2017.pdf [2]​

Links:

------

[1] http://futuretransport.org/2017/show/home

[2] https://drive.google.com/file/d/0B-IXcahdNnZldEFtUFFacEgxRGs/view?usp=drive_web

Tím ERA chair

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST