UNIZA súčasťou významného projektu STENGL IT AKADEMIE 2 - nemčina pre IT

Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

Spoločnosť stengl už minulý rok v pilotnom ročníku projektu v Bratislave poukázala na nevyužitý potenciál na trhu a otvorila diskusiu o mož­nostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na vysokých školách tech­nického zamerania. Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpe­čuje okamžité uplatnenie. V poslednom období na Slovensko prichádzajú nemecké firmy a hľadajú šikovných absolventov. Znalosť nemeckého jazyka tak prináša veľkú výhodu.

Tento rok sa projekt presunul na pôdu UNIZA a prináša tak možnosť pre 15 najúspešnejších uchádzačov získať kurz zadarmo. Uchádzači musia prejsť 3-kolovým výberom:

  1. krok - vyplnenie IT dotazníka na stránke www.stenglakademie.sk.
  2. krok – vyplnenie dotazníka k znalostiam nem­činy, ktorý príde mailom od ÚCV UNIZA,
  3. krok – ústne pohovory. 

Prihlasovať sa je možné v termíne od 20.08.2017 do 20.09.2017 na www.sten­glakademie.sk. Všetkých úspešných absolventov čaká nielen kurz zadarmo, ale aj ta­blet. Výučba na úrovni B1 začína 09.10.2017 v priestoroch UNIZA. 

Nepremeškajte túto šancu, stojí za to!

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST