Pozvánka na Technical Computing Camp 2017

Spoločnosť HUMUSOFT pozýva na 4. ročník neformálneho letného stretnutia priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácií z radov pedagógov aj študentov, ktorý sa uskutoční v dňoch 07.–08.09.2017. Rezervujte si včas svoje miesta! 

Spoločnosť HUMUSOFT pozýva na 4. ročník neformálneho letného stretnutia priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácií z radov pedagógov aj študentov, ktorý sa uskutoční v dňoch 07.–08.09.2017. Rezervujte si včas svoje miesta! 

Miesto: Brněnská přehrada, hotel Fontána

Vstup zadarmo – je potrebná rezervácia

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na stránke http://www.humusoft.cz/tcc

Účastníci sa môžu tešiť na:

  • novinky od tvorcov programu MATLAB a COMSOL Multiphysics,
  • prednášky užívateľov – informácie o realizovaných projektoch,
  • tvorivé dielne – možnosť samostatnej práce na úlohách v prostredí MATLAB/Simulink/COMSOL Multiphysics,
  • MATLAB a Simulink v akcii – ukážky programovania mikropočítačov a robotov,
  • priestor pre individuálne konzultácie a výmenu informácii kolegov z oblasti.  

Súčasne je možnosť prihlásiť sa do súťaže o najlepší užívateľský projekt http://www.humusoft.cz/event/technical-camp-2017/contest/.

Ak máte záujem „Technical Computing Camp 2017“ navštíviť, rezervujte si včas miesta vyplnením prihlášky na vyššie uvedených www stránkach.

PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST