Pozvánka na informačný seminár Zoznámte sa: CEEPUS

Máte záujem dozvedieť sa viac o možnosti semestrálnych i krátkodobých študijných či výskumných pobytov v 16 európskych krajinách? Príďte sa zoznámiť s programom CEEPUS. SAIA, n. o. v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Žilinskej univerzity pozýva na informačný seminár "Zoznámte sa: CEEPUS" o programoch SAIA a o možnostiach štúdia v zahraničí so štipendiom. Budeme sa venovať najmä CEEPUSu, stredoeurópskemu programu univerzitných mobilít pre študentov VŠ, doktorandov a VŠ učiteľov, no nevynecháme ani ďalšie možnosti štipendií do zahraničia. Kde: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Študovňa 2 Kedy: 7.júna 2017 o 13.00 (streda). SAIA seminár 


Ako rozbehnúť svoj biznis správne

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rámci inovačných aktivít realizovaných Centrom pre transfer technológií UVP UNIZA si Vás dovoľujeme pozvať na podujatie: Ako správne rozbehnúť svoj biznis. Všetky informácie a podrobnosti nájdete na linkoch uvedených nižšie. 


Pozvánka na Výskumnú Stanicu - Bicykel, nevyhnutnosť mesta budúcnosti?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na ďalšie pokračovanie obľúbenej Výskumnej Stanice! Uskutoční sa v stredu 24. mája o 18.00 v Stanici Žilina – Záriečie. Témou bude cyklodoprava, hosťom doc. Ing. Marián Gogola, PhD. z Katedry cestnej a mestskej dopravy FPEDAS. Diskutovať sa bude o príležitostiach, dobrých príkladoch, ale aj o výzvach, mýtoch a o komplexnom riešení cyklistickej dopravy.  


Pozvánka na informačný seminár k programu HORIZONT 2020

CETRA – Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline vás srdečne pozýva na Informačný seminár k programu HORIZONT 2020 Widening Participation – Spreading of Excellence TWINNING, ktorý sa koná 31.05.2017 (streda) 10:00 – 12:00 v miestnosti AF108 (Stavebná fakulta). Pozvánka


Výzva Twinning H2020

Dňa 09.05.2017 sa na UNIZA uskutočnil informačný seminár k programu Horizont 2020 na tému Twinning. Seminár zorganizoval CETRA – Ústav dopravy UNIZA a pozostával z informácií z GA združenia ECTRI, informácií o HA Twinning a o pripravovaných výzvach, ktoré 11.05.2017 vyhlásila Európska komisia. Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning dňa 24.mája 2017 od 9:00 hod. v Bratislave.


Pozvánka na prezentáciu dosiahnutých výsledkov projektu EÚ ERASMUS MUNDUS iBRASIL

Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte nám pozvať vás srdečne na prezentáciu dosiahnutých výsledkov študentov brazílskych univerzít, ktorí absolvovali študijný pobyt v rámci svojho doktorandského štúdia s podporou projektu EÚ ERASMUS MUNDUS Inclusive and Innovative Brasil – iBRASIL na našej univerzite. Seminár sa uskutoční na Katedre matematických metód a operačnej analýzy FRI UNIZA RA 222, vo štvrtok 25.5.2017 o 14:00. Leták


Výberová prednáška - Self-driving Cars: Deep Learning & Computer Vision

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na výberovú prednášku Ing. Petra Škvareninu, absolventa FRI UNIZA, z JetBrains Frankfurt na tému: "Self-driving Cars: Deep Learning & Computer Vision", ktorá sa koná 25. mája 2017 o 14.00 hod. v IC FRI – RA001. Plagát


Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír

Vzdelávací program Space for Education, Education for Space je určený všetkým záujemcom o problematiku kozmického výskumu, hlavne študentom technických a prírodovedne orientovaných vysokých škôl.


Detská letná jazyková škola - tento rok na tému detektívka v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva

Ústav celoživotného vzdelávania znovu otvára brány Detskej letnej jazykovej školy. Deti vo veku 7 - 14 rokov sa môžu tešiť na pátranie po tajomstvách a riešenie záhad s využitím vedy a anglického alebo nemeckého jazyka. 


Program Mestského divadla Žilina

Plagát


Špeciálne obedové menu

Vážené kolegyne, kolegovia, radi Vás informujeme o špeciálnom obedovom menu, ktoré v stravovacom zariadení Nová menza pripraví šéfkuchár Marek Madzik zo spoločnosti Bidfood Slovakia. Špeciálne menu bude vydávané 26. apríla 2017 (streda) v Novej menze na výdajni menu 6. Odporúčame si toto špeciálne menu objednať vopred. Tešíme sa na Vás. Plagát


Novinky v systéme MATLAB a Simulink

Pozývame Vás na seminár firmy HUMUSOFT s.r.o. na tému – Novinky v systéme MATLAB a Simulink, ktorý sa uskutoční v stredu 3.5.2017 od 9.00 hod. v Aule DATALAN. Pozvánka a program


Tímový záchranár 2017 opäť zmeral sily a vedomosti študentov

V stredu 12. apríla 2017 zorganizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline 8.ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Podujatia sa zúčastnilo 78 súťažiacich z 3 vysokých a 6 stredných škôl z celého Slovenska. Tlačová správa


Loďou v ústrety budúcej kariére

Katedra vodnej dopravy FPEDAS UNIZA pozýva všetkých záujemcov o štúdium na vyhliadkovú plavbu po bratislavskom úseku Dunaja. Počas plavby sa účastníci stretnú s pedagógmi, študentmi, zamestnávateľmi, úspešnými absolventmi aj špeciálnym hosťom, olympionikom Jurajom Bačom. Vyhliadková plavba sa koná 19. apríla 2017. Viac informácií   Tlačová správa


Interview Day

S cieľom poskytnúť študentom UNIZA podporu v riadení kariéry, poskytnúť im jednoduchší prístup k zamestnávateľom, zjednodušiť pre nich proces výberového konania a uzatvárania pracovných vzťahov,  sa na našej univerzite uskutoční 12. 4. 2017 Interview Day. Plagát


Výberová prednáška z cyklu Podnikanie v doprave

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS vás pozývajú na výberovú prednášku z cyklu Podnikanie v doprave. Plagát


Prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA vás pozýva na jarné prednášky z cyklu CESTY POZNÁVANIA.


Stredoškoláci v úlohe svetových časticových fyzikov

Žilinská univerzita sa 30. marca 2017 stala opäť po roku centrom výskumu časticovej fyziky. 13. ročník obľúbeného podujatia Masterclasses prilákal na univerzitu 116 študentov z 10-tich gymnázií Žilinského kraja. Tlačová správa


Informačné podujatia SAIA o štipendiách

Viete, že vďaka štipendijným programom, ktoré administruje SAIA, n.o., sa môžete uchádzať o štipendium na štúdium či výskum do akejkoľvek krajiny sveta? Najbližšie uzávierky na podávanie žiadostí sú však už koncom apríla, preto si tento týždeň nenechajte ujsť jedno z informačných podujatí, kde sa dozviete o možnostiach  štipendií viac: ŠTIPENDIÁ DO CELÉHO SVETA (http://bit.ly/2oB9yDePozvánka a ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA (http://bit.ly/2nS9T6c)  Pozvánka


Študuj dopravu

V dňoch 24. a 25. marca 2017 železničná stanica vo Vrútkach ožila. Konalo sa tu podujatie s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy. Podujatie bolo mimoriadne úspešné, navštívilo ho viac ako 2000 záujemcov. UNIZA sa zapojila spoluprácou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckou fakultou, Stavebnou fakultou a Elektrotechnickou fakultou. Fotogaléria 


Dokumentárne filmy o slovenských vedeckých tímoch

Dokumentárne filmy od CVTI SR o vybraných slovenských vedeckých tímoch sú dostupné už aj prostredníctvom youtube. Film vedeckého tímu zo SjF sa nazýva GEMINI a film EF - Tak som to skusil. Odkaz na filmy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvt3SMlRFlymXpHeL9kR0QY4tR-KCGcs


Žilinská univerzita úzko spolupracuje s medzinárodnou organizáciou OSŽD

Vo februári 2017 sa uskutočnil High-level seminár „Challenges and opportunities for vocational training in the field of international railway traffic in the 21th century“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov z 15 krajín, univerzít, vysokých škôl a medzinárodných železničných organizácií.


Deň učiteľov - pozvanie

Radi by sme Vás informovali, že dňa 28.3.2017 (utorok) o 10.00 hod. sa uskutoční v koncertnej sále FHV slávnostné odovzdávanie  plakiet J. A. Komenského  zaslúžilým pedagógom  Žilinskej univerzity. Ste srdečne vítaní!


Masterclasses 2017

Radi vás informujeme o 13. ročníku podujatia pre mladých nadšencov časticovej fyziky -  Masterclasses. UNIZA sa zúčastňuje Masterclasses 30. marca 2017. Pozvaných je 120 študentov z 10 gymnázií v regióne. Viac informácií


Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.


Jasný odkaz ERASMUS+ dňa na Žilinskej univerzite: zahraničné mobility posúvajú vpred

Vyzdvihnúť benefity medzinárodnej spolupráce a štúdia v zahraničí bolo hlavnou motiváciou organizátorov Dňa ERASMUS+, ktorý sa na UNIZA konal 16. marca 2017. Tlačová správa


Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2017/2018 - Výzva na podávanie prihlášok

Milí študenti, práve v týchto dňoch vrcholí na fakultách UNIZA informačná kampaň k Erasmus+ študentským mobilitám. Ak máte záujem o Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2017/2018, TERAZ je vhodná chvíľa prihlásiť sa. Nepremeškajte šancu, čas sa kráti! Malé upozornenie - každá fakulta UNIZA má iný termín prijímania prihlášok, preto je potrebné kontaktovať pracovníkov fakulty zodpovedných za koordináciu Erasmus+ mobilít. Termín uzávierky prijímania fakultných nominácií na Erasmus+ mobility na rektorátnom Oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing je 30. marec 2017.

Podrobné informácie


Podnikanie v doprave

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS pozývajú na štvrtú zo série odborných prednášok ,,Podnikanie v doprave,, s témou podnikanie v železničnej doprave v SR. Pozvanie prijal Ing. Ivan Škoda z Dopravného úradu. Prednáška sa koná v stredu 22.3.2017 o 12.00 hod. v BF121. Viac informácií 


ERASMUS+ Day na UNIZA

Srdečne vás pozývame na ERASMUS+ Day, ktorý sa koná 16. marca 2017 v Aule 3 od 10. 00 do 12.00 hod. Záštitu nad podujatím prevzal veľvyslanec Francúzska v SR J.E. p. Christophe Léonzi. Podrobný program podujatia


Pozvánka na prednášku

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS pozývajú na tretiu zo série odborných prednášok "Podnikanie v doprave" s témou likvidácia škôd v nákladnej doprave. Pozvanie prijal Martin Slečka zo spoločnosti SATUM CZECH, s.r.o. Viac informácií. Všetci ste vítaní.


Stavba roka 2016

Výskumné centrum Žilinskej univerzity sa so svojou inteligentnou budovou uchádza o ocenenie Stavba roka 2016. Viac informácií je uvedených na stránke http://www.stavbaroka.eu/portfolio/stavby-zaradene-do-sutaze-2016-2/. Hlasovanie verejnosti prebieha tu: http://stavbaroka.zoznam.sk/ 


Ponuka jazykových kurzov Ústavu celoživotného vzdelávania – otvárame Business English

Radi by sme Vás informovali, že Ústav celoživotného vzdelávania  aktuálne otvára kurz obchodnej angličtiny: Business English BEC 1 so začiatkom 16.3.2017 o 16:30 hod., uroveň B1, 1.blok – 8 týždňov, 24 vyuč. hodín, cena 89 EUR. Jazykové kurzy  Business English  Academic and Professional English


RightsUP

Univerzitný vedecký park pozýva 22.3.2017 na podujatie RightsUP, ktoré bude viesť Ing. Andrea Čorejová, zamerané na  ochranu riešení z aplikovaného výskumu, ale aj na ochranu loga, dizajnu, značky, atď. Podrobnú náplň nájdete tu: Registračný formulár, FB event, FB stránka Startupisti.


LawUP

Univerzitný vedecký park pozýva 16.3.2017 na podujatie LawUP o právnom poradenstve súvisiacom s rôznymi aspektmi podnikania, uzatvárania zmlúv a pod. Prvá časť je zameraná predovšetkým na rozbeh podnikania, zakladania spoločnosti, živnosti a prechod na iné právne formy podnikania, aktuálne riešenie Jednoduchej spoločnosti na akcie. Bližšie info: Registračný formulár, FB Event, FB stránka Startupisti


Podnikanie v doprave

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS pozývajú na prvú zo série odborných prednášok ,,Podnikanie v doprave", s témou Colný zákon v praxi. Pozvanie prijal mjr. Ing. Zdeno Pinka z Colného úradu v Žiline. Prednáška sa uskutoční 1.3.2017 o 11:00 v priestoroch Žilinskej univerzity v AS 120.


Podnikanie v doprave

AZU a Katedra železničnej dopravy FPEDAS pozývajú na druhú zo série odborných prednášok ,,Podnikanie v doprave" s témou Medzinárodné železničné organizácie a dohovory, vznik, rok 1977 a súčasnosť. Pozvanie prijal Ing. Peter Sorger, odborník v oblasti železničnej dopravy. Prednáška sa uskutoční 8.3.2017 o 11:00 v miestnosti v AS 120.  Plagát  


Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Postaraj sa o skvalitnenie poskytovaných služieb u nás v Univerzitnej knižnici. Stačí ak vyplníš náš dotazník, ktorý nájdeš na nasledujúcej adrese: www.ukzu.uniza.sk/blog/vplyv-rekonštrukcie-na-používateľa 

Navyše ak uvedieš na seba kontakt (e-mail) budeš automatický zaradený do súťaže o zaujímavú knihu, tak neváhaj a zapoj sa. https://www.facebook.com/ukuniza/posts/1809339032649262:0 


2 % alebo 3 % z Vašich daní

aj  tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % alebo 3 %  z vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % (3 %) vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy,  výskumu a vývoja.


Pozývame vás na dni otvorených dverí fakúlt UNIZA!

Fakulty UNIZA vo februári otvárajú dvere svojich laboratórií a učební pre všetkých záujemcov o štúdium. Príďte sa k nám pozrieť na dni otvorených dverí, zažiť atmosféru univerzity, opýtať sa na to, čo vás zaujíma priamo pedagógov či študentov, prezrieť si ubytovacie a stravovacie zariadenia a mnoho iného. Tešíme sa na vás!  Tlačová správa


Rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov v doprave v budúcnosti

Nové technológie ako autonómne vozidlá, drony alebo roboty, ako aj nové trendy v doprave zahŕňajúce ekologizáciu dopravy, elektrifikáciu, globalizáciu ekonomiky a podobne budú klásť i nové nároky na vedomosti a zručnosti profesionálov v oblasti dopravy. Tomuto trendu sa musia prispôsobiť aj vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.


Žilinská univerzita spolupracuje pri modernizácii železníc v Kosove

Cieľom medzinárodného projektu, ktorého súčasťou je aj Žilinská univerzita, je optimalizovať prevádzku na kosovských železniciach. Tlačová správa


Aktuálne možnosti štipendií

UNIZA v spolupráci so SAIA, n.o., pozývajú všetkých študentov, doktorandov i učiteľov VŠ na informačný seminár "Aktuálne možnosti štipendií". Plagát 


Kvapka krvi Výskumného centra UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby „KVAPKA KRVI VÝSKUMNÉHO CENTRA 2017,“ ktorý sa uskutoční dňa 22.03.2017 od 7:30 do 11:00 hod. v zasadačke Výskumného centra.


UNIZA začína nový semester v modernejších priestoroch

Žilinská univerzita v Žiline pokračuje v modernizácii svojho areálu na Veľkom Diele. Aktuálne otvorila dve zrekonštruované budovy – AS a univerzitnú knižnicu. Žilinská univerzita tak opäť vytvára  atraktívnejšie podmienky pre prácu a štúdium svojich zamestnancov a študentov. Tlačová správa 


Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na podávanie žiadostí

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku. Leták 


Pozvánka na podujatie Kultúrno-kreatívny priemysel v Žiline

Pozývame Vás na stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Banke Žilina (Legionárska 1, Žilina) dňa 21.2.2017 o 9.30. Štátny tajomník Konrád Rigó bude súčasťou diskusie o rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Leták 


Na Žilinskej univerzite diskutovali o prehĺbení spolupráce so Siemensom

Dňa 24. januára 2017 navštívil Elektrotechnickú fakultu a Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline technický riaditeľ oddelenia pre výskum a vývoj divízie Mobility Management spoločnosti Siemens Dr. Frank Gerken. Prehĺbenie spolupráce spoločnosti Siemens a Žilinskej univerzity môže mať pre záujemcov o štúdium na FRI a EF UNIZA a tiež ich absolventov zásadný význam. Tlačová správa 


Jubilejný reprezentačný ples Žilinskej univerzity

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme Vás informovali a zároveň pozvali na Reprezentačný ples Žilinskej univerzity. Tohtoročný jubilejný 20. ročník sa uskutoční  17. februára 2017 (piatok) o 19.00 hod. v Novej menze. V programe sa predstavia Cigánski diabli s Katarínou Knechtovou, Flamenco Experience Sextet, Replay Band, Campana Batucada a folklórny súbor Stavbár. Vstupenky v hodnote 40 EUR je možné si zakúpiť od pondelka 16. januára 2017 u p. Ing. Jarmily Červenej, Rektorát – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, č.d. 315., tel. č. 513 5131  Plagát 


Prednáška z cyklu Cesty poznávania

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás s potešením pozýva na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA. Plagát


Seminár Výskumného centra UNIZA - Kalmanove filtre

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline organizuje v utorok 14.02.2017 (od 9:00 do cca 12:00) odborný seminár s názvom "Úvod do teórie Kalmanových filtrov". Prednášajúcim je RNDr. Peter Fabo, PhD. Miesto konania: zasadačka Výskumného centra. V prípade záujmu prosíme potvrdiť účasť do 13.02.2017 (pondelok) na adrese stefan.sedivy@rc.uniza.sk 


Štipendijný program ŽSR pre študentov UNIZA

Informácie o štipendijnom programe pre študentov UNIZA sú dostupné na tejto web stránke  alebo v priložených dokumentoch. Leták   Štipendijný program   Žiadosť o štipendium 


Chcete sa stať nositeľom titulu EUR ING?

Bližšie informácie - podmienky, výhody a postup žiadateľa nájdete v priloženom letáku. Leták 


Laureátom Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu 2016 je Ing. Marek Bednár zo SvF UNIZA

24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016 za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2015/2016. Ing. Marek Bednár, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov, získal v tejto celoslovenskej súťaži hlavnú cenu a stal sa laureátom Inžinierskej ceny 2016. Diplomová práca má názov Športová hala v Šamoríne – zastrešenie a vedúcim práce bol Ing. Jozef Gocál, PhD. Blahoželáme! Fotografia 


Kurzy anglického jazyka na FHV UNIZA

Vážené kolegyne a kolegovia, FHV UNIZA vo februári 2017 opäť prichádza s ponukou dvoch 10-týždňových kurzov anglického jazyka pre študentov a zamestnancov UNIZA, ktoré bude viesť americká lektorka Caroline Kyzek z Katedry anglického jazyka a literatúry. Pozvánka 


Pre ženy vo vede - súťaž pre slovenské vedkyne

L'Oréal v spolupráci s UNESCOSlovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science". Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. 


Úspech študenta Stavebnej fakulty UNIZA

Radi informujeme o úspechu študenta inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty UNIZA Bc. Jakuba Václaveka, ktorý získal 1. miesto v 11. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016 v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 


Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018

Informujeme vás o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 : https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov.


Pozvánka na konferenciu

I would like to invite you to participate in the international conference: KMO (The 12th International Conference on Knowledge Management in Organizations) and LTEC (The 6 th International Workshop on Learning Technology for Education challenges). Please visit following websites for more information. http://www.kmo2017.com/  http://www.ltec2017.com/ 


Informácia o seminári

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti seminár organizovaný v spolupráci Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK, Centra vedecko-technických informácií SR, Výskumného centra UNIZA a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Pozvánka na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás s potešením pozýva na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA: Mgr. Miroslava Klempová –  Babylon kultúr – medzikultúrna komunikácia pokračuje. Plagát 


Vianoce na univerzite

Fotografie z podujatia Vianoce na univerzite 2016 nájdete na tomto odkaze. Všetkým účastníkom a návštevníkom ďakujeme a želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.


Pozvanie na prednášku Regiojet

Pozývame vás na prednášku spoločnosti REGIOJET, ktorá sa uskutoční 13.12.2016 o 12:00 na pôde Žilinskej univerzity (Rektorát - Aula 1). Plagát


Pozvánka na vernisáž výstavy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na vernisáž výstavy "ACROSS THE BORDER", ktorá sa uskutoční dňa 16.12.2016 o 15:00 hod. vo foyer Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Pozvánka  Tlačová správa


Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS. 


Deň UNIZA v OC Mirage

Radi vás informujeme o Dni UNIZA v OC MIRAGE, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 od 14.00. Pripravené budú prezentačné stánky fakúlt, zaujímavé exponáty, súťaže a študenti UNIZA, ktorí záujemcom odpovedia na všetky otázky týkajúce sa štúdia a študentského života na Žilinskej univerzite. Tešíme sa na Vás! Leták


ŠKODA AUTO zimná škola

Vážení kolegovia študenti, ŠKODA AUTO Vysoká škola v spolupráci s UNIZA a ďalšími partnerskými univerzitami z Poľska, Nemecka a Fínska usporiada tretí ročník, tentokrát, zimnej školy. Téma: „Green Solutions for Business and IndustryViac informácií 


Informačný seminár Horizont 2020

CETRA – Ústav dopravy vás pozýva na Informačný seminár HORIZONT 2020, ktorý sa koná dňa 05.12.2016 v čase 10:00h – 12:00h v miestnosti AF110 (Stavebná fakulta UNIZA). Program


Pracovný veľtrh iKariéra Dni Príležitostí

Pracovný veľtrh iKariéra Dni Príležitostí prináša študentom jedinečnú možnosť neformálnych stretnutí s predstaviteľmi spoločností a nájsť si prácu priamo v škole. Mladšie ročníky si môžu dohodnúť bakalárske či diplomové práce, nájsť si stáž počas školy a profilovať svoje zameranie už počas štúdia. Pracovný veľtrh iKariéra Dni Príležitostí sa koná 29. novembra od 9.00 hod. na Rektoráte a FRI UNIZA. Plagát 


Medzinárodná vedecká konferencia MARVI 2016

Radi by sme Vás informovali o konaní 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI 2016 (Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií). Konferencia sa uskutoční v termíne 24. - 25. novembra 2016 v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline a koná sa pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.  Program 


Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?

Medzinárodná konferencia IDS: Nástroj alebo hračka?


COST - H2020 Info Day

Žilinská univerzita v Žiline organizuje v rámci projektu 7. RP ERAdiate a v spolupráci s asociáciou COST (European Cooperation in Science and Technology, Brussels) dňa 24.11. 2016 v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline Informačný deň o možnostiach zapojenia sa do programu COST (http://www.minedu.sk/cost/), ako aj o pripravovaných výzvach H2020 v oblasti dopravy a inteligentých dopravných systémov. 


Pozvánka na Výskumnú Stanicu - Máte už svoj dron?

Pozývame vás na ďalšie pokračovanie obľúbenej Výskumnej Stanice! Uskutoční sa v stredu 23. novembra 2016 o 18.00 v Stanici Žilina – Záriečie. Témou budú bezpilotné lietajúce prostriedky, hostia odborníci z Katedry leteckej dopravy FPEDAS UNIZA – Ing. Filip Škultéty, PhD. a doc. Ing. Branislav Kandera, PhD. 


Workshop Loono - prevencia onkologických ochorení

Pozývame vás na na workshop organizovaný neziskovou organizáciou Loono, v rámci ktorého študenti Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe naučia účastníkov rozpoznávať onkologické ochorenia v rôznych štádiách. Workshop sa koná 1. decembra 2016 o 10:00 v miestnosti AFS09  (pôvodná S06). Plagát 


Firemné dni FBI 2016

Pozývame vás na prvý ročník Firemných dní FBI 2016, ktoré sa budú konať 7. - 8. decembra 2016 v priestoroch FBI UNIZA. Zámerom podujatia je poskytnúť študentom možnosť dozvedieť sa o pracovných príležitostiach ponúkaných domácimi a zahraničnými spoločnosťami v odbore nielen počas štúdia, ale i po jeho skončení. Plagát 


NEVER GIVE UP (vytvorte si život po akom túžite)

Pozývame vás na prednášku Jána Dubničku NEVER GIVE UP (vytvorte si život po akom túžite), ktorá sa koná 22.11.2016 o 12.00 v Aule 1.  Plagát


HCP Challenge Final

Spoločnosť SAP Vás pozýva na stretnutie s najlepšími nápadmi v strednej a východnej Európe. Desať finalistov medzinárodnej súťaže HCP Challenge pre mladých podnikateľov, startupy, inovatívne spoločnosti a partnerov mení svoje vízie na skutočný biznis s pomocou najmodernejších in-memory nástrojov. 


Job Fair v spolupráci s Americkou obchodnou komorou

Radi by sme Vás informovali o podujatí Job Fair, ktoré sa koná v spolupráci s Americkou obchodnou komorou. Trh práce sa uskutoční 15. novembra 2016 od 9.00 do 14.00 hod. vo vestibule hlavnej budovy UNIZA. Viac informácií  Plagát


Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline sa v priebehu roka 2016 zapojila do 6. výzvy OP Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 


Nemecký informačný deň

EURES Slovensko v spolupráci s EURES Nemecko Bundesagentur für Arbeit (ZAV) Vás pozývajú na „Nemecký informačný deň“, ktorý sa uskutoční 16. 11. 2016 o 10:00 hod. v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA. Seminár budú viesť zástupcovia EURES Nemecko a je určený pre absolventov a študentov končiacich ročníkov UNIZA (najmä Strojníckej a Stavebnej fakulty a Fakulty riadenia a informatiky), ktorí majú záujem o prácu v Nemecku.  Plagát


Študentská osobnosť Slovenska

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť hľadá mladé talenty na poli vedy, techniky, umenia a športu. Cieľom súťaže je oceniť študentov vysokých škôl v SR, ktorí dosahujú výnimočné úspechy doma i v zahraničí. Do súťaže nominujú každoročne úspešných študentov vrcholní predstavitelia škôl. Viac informácií


Zvýhodnené pobyty pre zamestnancov školstva

Radi by sme Vás informovali o ponuke zvýhodnených pobytov pre zamestnancov školstva a ich rodinnýcn príslušníkov. Konkrétne ponuky sú v priložených dokumentoch.  Zimnný relax   Kúpele Turčianske Teplice


EDIS shop

Radi by sme vás informovali, že z dôvodu personálnych zmien a inventarizácie bude predajňa EDIS shop otvorená do 30. 11. 2016. Objednanie a výber tovaru na internú faktúru je možné realizovať  do 25. 11.  2016. EDIS shop bude opäť otvorený 9. 1. 2017 v pozmenených otváracích hodinách: Pondelok - Piatok: 8.00 – 11.30 a  12.30- 15.00, Sobota, Nedeľa: zatvorené


Informačný seminár HORIZONT 2020 a ECTRI

CETRA – Ústav dopravy UNIZA Vás srdečne pozýva na informačný seminár HORIZONT 2020 a ECTRI, ktorý sa koná 7. novembra 2016 v čase 10.00 - 12.00 hod. v miestnosti AF110 (Stavebná fakulta UNIZA). Viac informácií a program


Jeden darca - sedem životov

Pozývame vás na diskusné fórum Jeden darca - sedem životov, ktoré sa uskutoční 9. novembra 2016 od 9.00 do 11.00 hod. v Aule Datalan. Viac informácií  


Informačné dni k Výzve 2017 programu Erasmus+

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné dni k Výzve 2017 programu Erasmus+. Informačné dni pre vysoké školy sa budú konať  8. novembra 2016 v Bratislave a 10. novembra 2016 v Košiciach. Plagát s podrobnými informáciami


Medzinárodná vedecká konferencia CMDTUR 2016

Katedra cestnej a mestskej dopravy FPEDAS organizuje pod záštitou rektorky UNIZA a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 7. medzinárodnú vedeckú konferenciu CMDTUR 2016. Viac informácií 


GIS day

Pozývame vás na podujatie GISday, ktoré sa na Žilinskej univerzite koná 16. novembra 2016 v miestnosti AF206 v čase od 10.00 do 13.00 hod. Program a ďalšie informácie


Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji

Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa na pôde UNIZA koná konferencia Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji. Viac informácií a program


Župné inovácie - Súťaž v robotike RoboRAVE

Radi vás informujeme, že na pôde UNIZA sa v dňoch 20.-21. októbra 2016 koná 2.ročník celoslovenského kola prestížnej celosvetovej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE a Festival vedy a techniky AMAVET pre  Žilinský kraj. Slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok dňa 20. októbra 2016 v Aule 6  o 13:30 hod. Tlačová správa


Pozvánka na tematický seminár Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+

Seminár je určený fakultným koordinátorom, ale najmä študentom, ktorí plánujú vycestovať na študijný pobyt či stáž alebo by sa o programe Erasmus+ radi dozvedeli viac. Plagát s podrobnými informáciami 


Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní je realitou

Dobrovoľnícka činnosť vo vzdelávaní je jedným zo spôsobov ako Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vytvára priestor pre sebarealizáciu seniorov. Tlačová správa


Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.    


Pozvánka na informačný seminár Aktuality programu H2020

CETRA – Ústav dopravy Vás srdečne pozýva na informačný seminár Aktuality programu HORIZONT 2020. Seminár sa koná dňa 10.10.2016 v čase 10:00h – 12:00h v miestnosti AF110 (Stavebná fakulta UNIZA). Program


Pridelenie grantov ERASMUS+, mobility zamestnancov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Rada Erasmus+ na UNIZA rozhodla o pridelení  grantov na mobility zamestnancov  v  akademickom roku 2016/2017. Prehľad pridelených grantov  je v prílohe. Na dofinancovanie grantov nad rámec prostriedkov pridelených Národnou agentúrou programu Erasmus+ použijeme prostriedky určené na  organizáciu mobilít. Mobilita VYÚČBA  Mobilita ŠKOLENIE  Interné pravidlá


Misia Mars

Súťaž Misia Mars organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Úlohou súťažiacich je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Viac informácií: www.misiamars.sk


Konferencia k reforme vysokoškolského vzdelávania

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pripravovanú Konferenciu k reforme vysokoškolského vzdelávania,  ktorej usporiadateľom sú priemyselné zväzy združené v Asociácii priemyselných zväzov a príslušné odborové organizácie, spolu združené v neformálnej platforme s názvom Priemyselná bipartita.   


Pozvánka na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na edukačno – popularizačný cyklus prednášok CESTY POZNÁVANIA – pokračovanie 20 krokov za POZNANÍM.   


AZU hľadá dobrovoľníkov

Aktivita zvyšuje úspech je projekt, ktorý prináša na vysoké školy to, čo im chýba – kontakt so skutočnými firmami, lektorov z praxe a vzdelávanie v oblastiach, na ktoré na univerzitách nezvýšil čas, no aj tak ich každý potrebuje. Plagát


Úspech našich študentov v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu

Absolvent odboru Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo z katedry KTaM, Ing. Ľuboš Zuzčák, získal 1. miesto v súťaži Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia. V súťaži boli úspešní aj študenti FRI. Blahoželáme!

...viac


Literárny fond udelil prémiu prof. Alešovi Janotovi

Literárny fond udelil Prof. Ing. Alešovi Janotovi, PhD. z Katedry riadiacich a informačných systémov EF  prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii prírodné a technické vedy za dielo „Aplikovaná telematika“. Dielo vzniklo v rámci projektu „Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore“ ITMS-26110230079. ... viac 

Príloha


Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

Rektorka Žilinskej univerzity a predseda Akademického senátu UNIZA vás pozývajú na slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017. Plagát


Vedecká kaviareň na Noci výskumníkov

Súčasťou Noci výskumníkov 2016, ktorá sa v Žiline uskutoční v piatok 30. septembra 2016, bude aj vedecká kaviareň s prezentáciami vedcov a výskumníkov na témy: Ako sa stavajú tunely, Solárne vozidlo - od nápadu po ambiciózny plán uspieť v Austrálii, Ako ľudský mozog skúma ľudský mozog? Viac informácií


Kurzy anglického jazyka s Caroline Kyzek, MA.

Od októbra akademického roka 2016/2017 sa rozbiehajú dva 10-týždňové kurzy anglického jazyka, ktoré bude viesť americká lektorka Caroline Kyzek z Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA. Kurzy začínajú vo štvrtok 6.októbra 2016, preto sa prosím prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 30.09. 2016 do 22:00. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v utorok 4.októbra 2016. Pozvánka


Pozvánka na prednášku Current trends in ICT

Pozývame vás na prednášku zahraničných expertov z National University of Ireland Galway (Ireland), Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany), Dublin Institute of Technology (DIT) (Ireland), Tampere University of Technology (Finland) zameranú na tému "Current trends in ICT", ktorá sa uskutoční 22. 9. 2016 od 9.00 v Aule 4. Plagát 


Univerzitná škola jazykov otvára jazykové kurzy už 3. októbra

Univerzitná škola jazykov otvára od 3. októbra 2016 jazykové kurzy, ktoré ponúka pre zamestnancov a študentov UNIZA za zvýhodnenú cenu. Na Univerzitnej škole jazykov je tiež možné absolvovať medzinárodne uznávané Cambridge skúšky z anglického jazyka. Kompletnú ponuku kurzov nájdete tu: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=186&ur3=0 Leták


Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Šiesty ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 sa uskutoční v dňoch 6. 10. - 7. 10. 2016 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. Viac informácií 


Výsledky športového dňa

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. V prílohe sú dostupné výsledky jednotlivých súťaží uskutočnených v rámci ŠDR 2016 a link, na ktorom si môžete pozrieť fotogalériu z podujatia - http://utv.uniza.sk/?page_id=94.  Výsledky


Vedecká show Michaela Londesborougha opäť na UNIZA

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo druhú sériu Vedeckej show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Londesborougha B.Sc Hons Ph.D. Na UNIZA sa vedecká show uskutoční 21. septembra 2016 09.00 hod. v Aule 3. Viac informácií  Video


Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Témou fotografickej súťaže, ktorá sa aj tento rok koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, je „Veda pod mikroskopom“. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti vysokých škôl a doktorandi. Fotografická súťaž prebieha v termíne od 15. júna do 14. októbra. Viac informácií 


Pozvánka na prednášku

Katedra aplikovanej matematiky SjF  a Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky SvF v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov pozývajú na prednášku prof. Josefa Diblíka, ktorá sa bude konať v stredu dňa 14. 9. 2016 na Katedre aplikovanej matematiky SjF.  Pozvánka


OMNIA pozýva na konkurz

Komorný spevácky zbor OMNIA pozýva všetkých záujemcov na konkurz. Viac informácií v priloženom letáku. Leták


Športový deň rektorky UNIZA 2016

Pozývame vás na športovo-spoločenské podujatie Športový deň rektorky UNIZA 2016, ktorého slávnostné otvorenie sa uskutoční v utorok 13. 9. 2016 o 10,00 hod. v telocvični T 18 na Veľkom Diele. Tešíme sa na Vašu aktívnu (športovú) alebo pasívnu (divácku) účasť. Všetky informácie ako aj návratku, ktorú je potrebné zaslať na uvedenú adresu do 9. 9. 2016 sa nachádzajú v priložených dokumentoch. Časový rozpis  Návratka  Plagát  Systém súťaží


Kurzy ruského jazyka

Milí kolegovia, aj v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 prichádzame s dvoma 12-týždňovými kurzami ruského jazyka určenými predovšetkým pre zamestnancov a študentov UNIZA a ich priateľov, rodinných príslušníkov a známych. Bude ich opäť viesť ukrajinská lektorka dr. Hundarenko. Začíname už v utorok 13.septembra 2016, preto sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 09.09. 2016 do 22:00. Podrobnosti (časy, miestnosť, link na prihlasovanie) nájdete v priloženej pozvánke na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná v pondelok 12. septembra 2016. Pozvánka


Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Šiesty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016" pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovaný v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR sa uskutoční v termíne 6.-7.10.2016. Viac informácií o konferencii


Univerzitná škola jazykov ponúka opäť širokú škálu kurzov

Univerzitná škola jazykov aj tento rok ponúka širokú škálu kurzov anglického, nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho či talianskeho jazyka. Novinkou v akademickom roku 2016/2017 sú konverzačné kurzy pre stredoškolskú mládež, prípravné kurzy na skúšku IELTS či konverzácie Student Refresh pre vysokoškolákov. Výučbu väčšiny konverzačných kurzov bude zabezpečovať „native speaker“. 


Program Mestského divadla Žilina

V priloženom dokumente sa nachádza program Mestského divadla Žilina na september s vyznačenými zľavami pre zamestnancov UNIZA. Program 


Národná cena letectva Slovenskej republiky - Zlaté krídla

Radi vás informujeme, že v prestížnej ankete ZLATÉ KRÍDLA - národná cena letectva Slovenskej republiky, je v kategórii Veda, výskum a vzdelávanie nominovaný prof. Ing. Karel Havel, CSc. z Katedry leteckej dopravy FPEDAS. Slávnostný galavečer udeľovania cien sa uskutoční 26. augusta 2016. Viac informácií o podujatí je dostupných na tejto stránke, kde môžete nominovaných podporiť svojim hlasom v kategórii Cena verejnosti.  


Solar Team Slovakia

V mene členov projektu Solar Team Slovakia, na ktorom pracujú spoločne študenti a pedagógovia z UNIZA a VŠVU, ďakujeme všetkým, ktorí ho podporili počas „24 hodinovky pre dobrú krajinu“. Solar Team Slovakia sa bude aj naďalej uchádzať o podporu všetkých priaznivcov v rámci portálu www.dobrakrajina.sk, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Viac informácií o Solar Team Slovakia 


UNIZA bude užšie spolupracovať s univerzitami v Čile a Argentíne

Členom delegácie prezidenta SR Andreja Kisku, ktorá začiatkom augusta navštívila krajiny Čile a Argentínu, bol aj prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií. Súčasťou oficiálneho programu bola návšteva troch významných univerzít a vzájomná výmena skúseností riešenia výziev v oblasti vzdelávania. Tlačová správa 


Výrobný závod Kia so Žilinskou univerzitou motivujú mladých ľudí ku štúdiu technických odborov

Predstavitelia Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky, spoločnosti Kia Motors Slovakia a Žilinskej univerzity v Žiline slávnostne odovzdali diplom 43 účastníkom Automobilovej JUNIOR akadémie. Tlačová správa  Video


Detskí študenti na Žilinskej univerzite

Druhý júlový týždeň patril na Žilinskej univerzite už tradične detským študentom. Skúmali tajomstvá kryptografie, učili sa ako sa riadi vlak, ako funguje televízia, objavovali svet chémie, získali základy filozofie. Program dvanástej Žilinskej detskej univerzity pripravovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA. Tlačová správa Fotogaléria


Automobilová JUNIOR akadémia

Radi vás informujeme, že Automobilová JUNIOR akadémia (AJA), ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu podľa vzoru Žilinskej detskej univerzity, sa v Žiline uskutoční už 25. - 29. júla 2016. Okrem Žiliny sa podujatie koná aj v Bratislave a Trnave. AJA je určená pre žiakov, ktorí ukončili 7. resp. 8. ročník základnej školy. Leták


Začína sa dvanásta Žilinská detská univerzita

Druhý júlový týždeň je už tradične na Žilinskej univerzite v Žiline spojený s detskou univerzitou. Pre účastníkov, budúcich bakalárikov a inžinierikov, je opäť pripravený týždeň nabitý novými informáciami, ale aj zábavnými aktivitami. Viac informácií   Tlačová správa


Univerzitný vedecký park otvoril svoje brány pre kolegov

Tretí júnový týždeň patril v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline dňu otvorených dverí pre zamestnancov UNIZA. Návštevníci mali príležitosť nahliadnuť do špecializovaných laboratórií a administratívnych priestorov.


UNIZA club

KAJ FHV UNIZA v mesiaci august organizuje 4. ročník UNIZA clubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku. Viac informácií


Intenzívne týždňové kurzy anglického jazyka

KAJ FHV UNIZA v mesiacoch júl a august organizuje intenzívne týždňové kurzy anglického jazyka pod vedením americkej lektorky Caroline Kyzek, MA. Prihlasovanie na ne prebieha elektronickou formou.


Držiteľ Nobelovej ceny za klimatické zmeny prednáša študentom UNIZA

Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU v spolupráci so svojimi partnermi z University of South-East Norway už druhýkrát organizuje Letnú školu alpínskeho výskumu.


Medzinárodný prieskum pre študentov

Zapoj sa do medzinárodného prieskumu GUESSS a pomôž nájsť odpoveď na otázku, či v slovenských študentoch drieme podnikateľský duch! 


Letné konverzačné kurzy - leto 2016

Ústav celoživotného vzdelávania pre Vás aj toto leto pripravil konverzačné kurzy a prípravné kurzy na Cambridge certifikáty.


EU-ICI Korea - SMILES

Dňa 9.6.2016 našu univerzita navštívia zástupcovia z Keimyung College University (KMCU)  v Daegu, Južná Kórea, ktorá sa  v rámci projektu EÚ podieľa na príprave našich študentov počas ich mobility. Hlavnou témou jednania prezidenta KMCU pána  dr. Park Myung-Ho a vedúceho zahraničného oddelenia pána  dr. Sang Seog Lee so zástupcami ŽU bude perspektíva vzájomnej spolupráce po ukončení projektu EU ICI Korea-SMILES.


EU-ICI Korea - SMILES

V dňoch 23.5.2016 až 18.6.2016 budete mať možnosť stretnúť na pôde UNIZA skupinu šietich kórejských študentov z Yeungjin College v Daegu, Južná Kórea, ktorí sú v rámci projektu EÚ na jednomesačnom študijnom pobyte na Strojníckej fakulte. Recipročne na dva mesiace do Daegu vycestujú na študijný pobyt ôsmi študenti a študentky UNIZA zo SjF a FRI. Fotografia


Schody – časopis študentov Univerzity tretieho veku v Žiline

Seniori na Univerzite tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA nachádzajú okrem možnosti vzdelávať sa svoje uplatnenie aj v dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba časopisu Schody, ktorého dve vydania v roku 2016 sú spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tlačová správa


Diaľnica a/alebo rýchlostná cesta?

Radi by sme vám dali do pozornosti diskusiu o rozvoji cestnej infraštruktúry v SR, s dôrazom na sieť diaľnic a rýchlostných ciest a so špeciálnym zreteľom na žilinský región. Diskutovať budú Róbert Auxt (Národná diaľničná spoločnosť), Ján Mišura (Slovenská obchodná a priemyselná komora) a Ľubomír Palčák (Výskumný ústav dopravný). Podujatie sa koná 25. mája 2016 o 17.30 v Stanici Žilina-Záriečie. Viac informácií


Informačný deň SAIA

SAIA, n.o. pozýva všetkých študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na informačný deň o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá CEEPUS a možnostiach získať štipendium na študijný pobyt a na výskumné/prednáškové pobyty vysokoškolských učiteľov. Všetko na pobočke SAIA v Žiline 31. mája (utorok) 2016 od 9:00 do 13:00. Plagát


Automobilová JUNIOR akadémia

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú spoločný projekt Automobilovej JUNIOR akadémie 2016. Tlačová správa


Summer Course Heritage and Creativity

Radi by sme vás informovalli o ponuke letného kurzu portugalského partnera ipleiria.pt Summer Course on Heritage and Creativity, ktorý sa koná 11. - 15. júla 2016. Viac informácií


Možnosť účasti študentov UNIZA v programe Huawei

Spoločnosť Huawei Technologies, s.r.o. organizuje tréningový program Slovakia Seeds for the Future v Číne pre študentov vysokých škôl. Možnosť zúčastniť sa programu majú aj študenti UNIZA. Požiadavky aj agendu programu nájdete v prílohe. Záujemcovia môžu kontaktovať Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA, e-mail: gecova@uniza.sk do 1. júna 2016. 


Pozvánka na Výskumnú Stanicu

Pozývame vás na 5. pokračovanie Výskumnej Stanice, vo štvrtok 12. mája 2016 o 18.00 na Stanici Žilina-Záriečie. Aktuálnou témou prednášky a diskusie bude Elektromobilita. Prezentovať bude prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD. zo Strojníckej fakulty UNIZA. Viac informácií na tomto odkaze.  Podujatie je spoločným projektom UNIZA a Stanice a jeho cieľom je priblížiť verejnosti novinky zo sveta vedy, ktorej sa venujeme na univerzite. Tešíme sa na vás!


Sympózium EURO-ŽEL 2016

Žilinská univerzita v Žiline a CETRA – Ústav dopravy vás pozývajú na 24. medzinárodné sympózium EURO – ŽEL 2016 - Nové výzvy pre európske železnice. Sympózium sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c. prof. Tatiany Čorejovej, PhD.
Registrácia a viac informácií je dostupných na www.zu-zel.sk  Pozvánka


Študovať techniku sa oplatí

Tri z technických fakúlt UNIZA - Strojnícka, Elektrotechnická a Stavebná ponúkajú ešte stále možnosť podať si prihlášku na niektorý z bakalárskych študijných programov. Viac informácií v tlačovej správe.


Večer populárnych melódií

Fakulta humanitných vied spolu s í-Téčkom a Rádiom X pozývajú na "Večer populárnych melódií" v podaní súčasných a bývalých študentov univerzity a hostí. Podujatie sa koná 18. mája 2016 o 19.30 hod. v priestroch vestibulu hlavnej budovy. Plagát  


Letná škola energetiky

Letná škola energetiky je tu po druhýkrát – univerzitní študenti z vyšehradského regiónu sa môžu prihlásiť do 18.mája


Letná škola ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi

ŠKODA AUTO Vysoká škola v spolupráci so Žilinskou univerzitou a ďalšími partnerskými univerzitami z Poľska, Nemecka a Fínska usporiada druhý ročník letnej školy v Mladej Boleslavi s témou „Green Solutions for Business and IndustrySummer School Information  Application


Žiadosť Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás osloviť a pozvať do online výskumu zameraného na intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov, ktorý je  súčasťou riešenia výskumnej témy FF UPJŠ v Košiciach.


Buddies wanted!

Dobrovoľnícka študentská organizácia ESN UNIZA hľadá nových členov do radov buddies. Plagát


Prednášky Univerzity tretieho veku UNIZA v máji

Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline Vám aj v mesiaci máj 2016 ponúka zaujímavé prednášky z Cyklu prednášok a diskusií pod názvom „20 krokov k poznaniu“.


Škálovanie databáz

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA v spolupráci s firmou AZET Vás pozývajú na neformálny seminár spojený s diskusiou: Škálovanie databáz, MySQL vs. NoSQL v Azete: Ako škálujeme pre viac ako milión užívateľov. Podujatie sa uskutoční 17. mája 2016 o 9,00 hod. v prednáškovej miestnosti UNIZA AR1A3  / NR3.  Plagát


Pozvánka na prednášku

Dňa 11.5.2016 o 14:00 Vás Žilinská univerzita a AZU (Aktivita zvyšuje úspech) pozývajú na výberovú prednášku podnikateľky Oľgy Apoleníkovej zo Salaša Pružina - príbeh úspešného podniku. Prednáška sa uskutoční v miestnosti NG 01 na tému: Koľko námahy stojí vybudovať úspešný podnik. Tešíme sa na Vašu účasť. Plagát


Video záznam a prezentácia z prednášky M. Maruniaka o popularizácii vedy

V utorok 26. apríla sa na pôde UNIZA konala zaujímavá prednáška novinára Martina Maruniaka na tému "Ako popularizovať vedu v médiách". Z prednášky bol vytvorený videozáznam, ktorý si môžete pozrieť tu: Video Mnohí z vás prejavili záujem o prezentáciu M. Maruniaka – radi vám ju poskytneme na Oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing, rektorát, kancelária AA315. 


Pozvánka na prednášku Big data in knowledge Management for innovation

Na Žilinskej univerzite v Žiline bude v stredu 4. mája prednášať Prof. Dr. Lorna Uden zo Staffordshire University na tému Big data in knowledge Management for innovation. Prednáška sa uskutoční o 9.30 hod. v Aule DATALAN. Všetkých srdečne pozývame. Viac informácií  Linka na FB udalosť  Plagát 


Detská letná jazyková škola

Ústav celoživotného vzdelávania pripravil aj tento rok Detskú letnú jazykovú školu. Bude prebiehať v dvoch termínoch 11.-15.7. a 18.-22.7.2016. V tomto ročníku detskej letnej jazykovej školy otvoria okrem anglického aj skupinu nemeckého jazyka. Detská letná škola info    EN detská škola plagát   DE detská škola plagát


Ako popularizovať vedu - pozvánka na prednášku

Pozývame vás na prednášku Martina Maruniaka na tému Ako popularizovať vedu v médiách. Prednáška sa uskutoční v utorok 26. apríla 2016 o 13.00 hod. v AULE 3. Plagát


Stretnutie vedenia UNIZA s akademickou obcou

Rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a predseda Akademického senátu UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vás pozývajú na verejné zasadnutie Akademického senátu UNIZA a stretnutie akademickej obce s vedením univerzity, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2016 o 10.00 hod. v Aule Datalan. Na programe zasadnutia bude aj Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2015. Pozvánka


Finále elektrotechnickej olympiády pre stredoškolákov

V stredu 20. apríla 2016 sa uskutočnilo slovenské finále elektrotechnickej olympiády pre študentov stredných škôl. Podujatie organizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR  a Elektrotechnická fakulta UNIZA. Viťazom súťaže sa stal Matúš Fedorčák, študent SOŠ technickej v Humennom s prototypom autonómneho vozidla. Blahoželáme! Tlačová správa  Fotogaléria  


Konferencia Megatrendy a médiá 2016 predstavila svetové odbornícke špičky

V priestoroch Smolenického zámku sa konal už 11. ročník tradičnej vedeckej medzinárodnej konferencie, ktorej usporiadateľom je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na konferencii mala svoje zastúpenie aj Žilinská univerzita.


Konferencia inovačný rozvoj regiónov

Dovoľujeme si vás pozvať na konferenciu Inovačný rozvoj regiónov 2016. Podujatie už po desiatykrát organizuje Žilinský samosprávny kraj v záujme podpory rozvoja inovačného prostredia na svojom území. Konferencia sa uskutoční 21. apríla o 13:00 hod. v priestoroch hotela Holiday Inn. Pozvánka Plagát 


Wood and Fire Safety 2016

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA organizuje v termíne 8-12.mája 2016 8. ročník medzinárodnej konferencie Wood & Fire Safety. Konferencia je zameraná na lesné požiare, požiare v drevostavbách a nové predpisy, hlavne eurokódy - Eurokód 5, ktorý sa týka drevených konštrukcií. Konferencia sa koná v štvorročných intervaloch a doteraz sa jej zúčastnilo viac ako 600 účastníkov. Pravidelnými účastníkmi konferencie sú aj delegáti z mimo európskych štátov hlavne z Kanady, USA, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska. Viac informácií 


Prednáška generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vás pozýva na verejnú prednášku generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Plagát


Detská letná jazyková škola

Ústav celoživotného vzdelávania pripravil aj tento rok Detskú letnú jazykovú školu. Bude prebiehať v dvoch termínoch 11.-15.7. a 18.-22.7.2016. V tomto ročníku detskej letnej jazykovej školy otvoria okrem anglického aj skupinu nemeckého jazyka. Leták


Finále elektrotechnickej olympiády pre stredoškolákov

Zväz elektrotechnického priemyslu a Elektrotechnická fakulta UNIZA organizujú elektrotechnickú olympiádu určenú stredoškolským študentom odborných škôl a gymnázií. Finále olympiády sa uskutoční 20. apríla 2016 na pôde UNIZA. Viac informácií je dostupných na web stránke: http://www.e-olympiada.sk/index.html 


Tímový záchranár

Dobrovoľný hasičský zbor Žilina a UNIZA pozývajú na 7. ročník medzinárodnej športovo-vedomostnej súťaže pre študentov SŠ a VŠ študujúcich v oblasti požiarnej ochrany. Podujatie sa koná 12. apríla 2016 o 9.00 hod v areáli Strednej školy požiarnej ochrany  MV SR v Žiline. Pozvánka


Darovanie krvi na FBI

Fakulta bezpečnostného inžinierstva pozýva všetkých záujemcov darovať krv. Darovanie krvi sa uskutoční 20. apríla 2016 od 8.00 do 11.00 v učebni MA 510. Pozvánka


Využitie európskych štrukturálnych investičných fondov na informatizáciu spoločnosti v období 2014-2020

Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu Vás pozývajú na neformálny seminár "Využitie EŠIF (Európskych štrukturálnych investičných fondov) na informatizáciu spoločnosti v období 2014 – 2020" p.  Milana Ištvána, prezidenta občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2016 o 11,00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA.  Pozvánka


Výstava: Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline

Vážení priatelia architektúry, spoločnosť ISTROFINAL KN, s. r. o. v spolupráci s Katedrou pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty UNIZA Vás pozývajú na výstavu súťažných návrhov na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Elektrárne.


Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva - bezplatný seminár

Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva. Účasť na podujatí je bezplatná. Viac informácií: http://www.sbagency.sk/bezplatny-seminar-priemyselno-pravna-ochrana-dusevneho-vlastnictva 


Loďou v ústrety budúcej kariére

Vyhliadková plavba pre záujemcov o štúdium vodnej dopravy so zástupcami akademického prostredia a potenciálnymi zamestnávateľmi sa uskutoční 8. apríla 2016 o 11.00 hod. Viac informácií sa nachádza na web stránke Katedry vodnej dopravy FPEDAS UNIZA www.kvd.uniza.sk   Plagát


Ekocentrum Lesopark pripravilo bezplatný kurz pre začínajúcich včelárov

V minulom roku prebehla na Slovensku kampaň s názvom Adoptuj si včelu, v rámci ktorej boli v 5 mestách na Slovensku osadené mestské úle. Jeden z nich aj v Žiline, v areáli Žilinskej univerzity. Ekocentrum Lesopark, ktoré mestské včely v Žiline spravuje, pripravilo pre záujemcov bezplatný včelársky kurz. Fotografia


Vypísanie výberového konania na vládny štipendijný program Monbukagakusho: MEXT

Veľvyslanectvo Japonska si Vám dovoľuje oznámiť vypísanie výberového konania na vládny štipendijný program Monbukagakusho: MEXT - štipendium pre absolventov ostatných odborov / postgraduálne štipendium pre absolventov vysokých škôl 


Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS na EF UNIZA

Vedenie Elektrotechnickej fakulty UNIZA pozýva na študentskú vedecko-odbornú súťaž, ktorá sa uskutoční pre oblasti výskumu: Biomedicínske inžinierstvo, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Elektrotechnika a elektroenergetika. Pre bakalársky stupeň sa súťaž koná dňa 7. apríla 2016 od 8:30 hod. v zasadacej miestnosti BD 121 a pre inžiniersky stupeň dňa 7. apríla 2016 od 8:45 hod. v priestoroch dekanátu EF.  Oznam 


Pozvánka na prednášku

Pozývame vás na prednášku p. Ladislava Harvánka (Controlling & Reporting Manager) SSC Business Model , ktorá sa uskutoční 11. apríla 2016 o 12.00 hod. v Aule 4.  Plagát 


Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu

Študentský časopis ŽUŽO vás pozýva na Majstrovstvo Žilinskej univerzity v zrýchlenom (rapid) šachu. Turnaj sa koná v pondelok 11.4.2016 o 10:30 v Zasadačke Vedeckej rady (v Novej Menze). Prihlásiť sa môže každý študent alebo zamestnanec UNIZA. 


AZU – Aktivita zvyšuje úspech

Aktivita zvyšuje úspech je projekt, ktorý prináša na vysoké školy to, čo im chýba – kontakt so skutočnými firmami, lektorov z praxe a vzdelávanie v oblastiach, na ktoré na univerzitách nezvýšil čas, no aj tak ich každý potrebuje. Plagát


Slávnostné odovzdávanie plakiet J. A. Komenského

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 22. marca 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet J. A. Komenského zaslúžilým pedagógom Žilinskej univerzity v Žiline. Video zostrih z tohto slávnostného podujatia si môžete pozrieť na tejto adrese: https://youtu.be/f4fw4Wl_5co 


Univerzita tretieho veku pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu 20 krokov k poznaniu

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu 20 krokov k poznaniu: PhDr. Sibyla Mislovičová - Umenie odovzdať posolstvo. Prednáška sa koná 5. apríla 2016 o 14.00 hod. v aule NR 01. 

Plagát


Pozvánka od Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n. o.)

Univerzitná knižnica UNIZA v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) vás srdečne pozývajú na informačný seminár ZOZNÁMTE SA: NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM, ktorý sa uskutoční 6. apríla (streda) 2016 o 13:30 hod. 


Výsledky 2. ročníka prieskumu spokojnosti akademickej obce

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti, Rada kvality UNIZA zverejnila výsledky 2. ročníka prieskumu spokojnosti akademickej obce, ktorý sa konal v dňoch 30. 11. až 14. 12. 2015. 


Pozvánka na 2.reprezentačný ples UPeCe

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite pozýva na 2. reprezentačný  ples, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2016 v sále Domu odborov Žilina. Pozvánka


Dajte aj vy šancu svojmu projektu uspieť

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA) otvára nový ročník súťaže. Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Viac informácií


ŠVOS na Elektrotechnickej fakulte UNIZA

Vážení študenti, pozývame vás na študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS na EF UNIZA, ktorá sa uskutoční pre doktorandský stupeň pre oblasti výskumu: - Biomedicínske inžinierstvo, - Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie a - Elektrotechnika a elektroenergetika, dňa 16. marca 2016 od 9:00 do 11:30 hod. v priestoroch dekanátu EF. Viac informácií 


Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. 


2 % alebo 3 % z Vašich daní

Vážení zamestnanci a sympatizanti Žilinskej univerzity v Žiline, aj  tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2 % alebo 3 %  z vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % (3 %) vami zaplatenej dane v prospech Žilinskej univerzity v Žiline pre účely vedy,  výskumu a vývoja. 


Pozvánka na DEŇ ERASMUS+

Srdečne Vás pozývame na podujatie DEŇ ERASMUS+, ktoré Žilinská univerzita v Žiline organizuje pod záštitou veľvyslankyne Slovinska J.E. Bernardy Gradišnik a rektorky UNIZA Dr. h. c.  prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. DEŇ ERASMUS+ sa uskutoční v utorok 15. marca 2016.  Plagát  Program


iKariéra Dni príležitostí

Študentská organizácia IAESTE pozýva všetkých študentov na pracovný veľtrh iKariéra Dni príležitostí! Uskutoční sa 8. - 9. marca 2016 v čase od 9:00 do 15:00 vo vestibule rektorátu Žilinskej univerzity a na Fakulte riadenia a informatiky – v átriu. Viac informácií môžu záujemcovia nájsť na www.dniprilezitosti.sk alebo na FB stránke iKariera Dni Priležitostí Žilina  Plagát  


Žilinská univerzita a HUAWEI rozšírili výskumné partnerstvo

Spoločnosť HUAWEI Technologies (Slovak) a Žilinská univerzita v Žiline podpísali 2. marca 2016 zmluvu o spolupráci pri výskumnej činnosti, v rámci ktorej poskytla spoločnosť Univerzitnému vedeckému parku špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum. Tlačová správa  Fotogaléria


Výstava odbornej literatúry

Slovart G. T. G. s.r.o. v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UNIZA vás pozývajú na výstavu odbornej literatúry, ktorá sa uskutoční 7. – 8. marca 2016 v študovni univerzitnej knižnice. Príďte si vybrať knihu do čiastkovej knižnice na vašom pracovisku, príp. navrhnúť titul na nákup do fondu Univerzitnej knižnice ŽU. Plagát


Pozvánka na prednášku Cyklu prednášok a diskusií „20 krokov k poznaniu“: Myšlienkové mapy

Univerzita  tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozýva na 11. prednášku Cyklu prednášok a diskusií „20 krokov k poznaniu“: PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. – Myšlienkové mapy. Prednáška sa uskutoční dňa 22. 3. 2016 v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity  v Žiline, ul. 1. mája 32 (pri autobusovom nástupišti) o 15,00 hod. v učebni B106, 1. poschodie.


Spoločnosť ABB zapožičala Elektrotechnickej fakulte špeciálne zaťažovacie zariadenie s AC a DC pohonom

Zaťažovacie pracovisko s AC a DC pohonom zostavené spoločnosťou ABB s.r.o. a jej Operačným centrom v Ostrave, bude slúžiť ako nástroj k demonštrovaniu funkcií s možnosťou riadenia asynchrónneho a jednosmerného pohonu spojených pružnou spojkou. Viac nformácií 


Výskumná Stanica

Riešenie problémov s dopravou v mestách sa stáva stále väčšou výzvou. Experti na dopravu zo Žilinskej univerzity vypracovali strategický dokument pre riešenia dopravy - dopravný generel mesta Žilina. Ako sa tvorí dopravný generel a čo všetko zahŕňa? Ako by sa mala zmeniť doprava v Žiline v najbližších 20-tich rokoch? Všetko vysvetlia a na otázky odpovedia prof. Ing. Ján Čelko, CSc.,  doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. a Ing. Marek Drličiak, PhD. z Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty UNIZA v ďalšom pokračovaní Výskumnej Stanice v stredu 24. februára 2016 o 18.00 v Stanici Žilina - Záriečie. Tešíme sa na vás!


Zamestnanci UNIZA zapojení do štrajku VŠ učiteľov informujú o svojich aktivitách


Otvorenie centra pre študentov so špecifickými potrebami v univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline

V rámci podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami bolo v univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity vytvorené centrum pre študentov so špecifickými potrebami. Centrum je sprístupnené počas otváracích hodín Univerzitnej knižnice a slúži prednostne pre študentov so špecifickými potrebami a poskytované služby sú bezplatné. Centrum je prístupné nie len študentom Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj verejnosti. Viac informácií nájdete na http://bit.ly/1LwNOfD 


Aktívne občianstvo - cesta od hundrania pred televízorom po činy meniace spoločnosť

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu: 20 krokov k poznaniu: Aktívne občianstvo - cesta od hundrania pred televízorom po činy meniace spoločnosť    Plagát


Best Poster Award

V dňoch 4. – 6. 2. 2016 sa v Madride uskutočnila 8th World Conference on Educational Sciences, ktorú organizovala University of Alcala, Madrid, Spain. Na konferencii bolo zaregistrovaných viac ako 963 abstraktov z 54 rôznych krajín. Poster autorov: P. Hockicko, G. Tarjányiová: Exploring of Students' Knowledge Using the Concept Inventory Test at Technical University, ktorý prezentoval na konferencii doc. Hockicko, získal ocenenie Best Poster Award – First Place. Blahoželáme! Best Poster Award


Deň otvorených dverí na Fakulte riadenia a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky srdečne pozýva na "Deň otvorených dverí 2016", ktorý organizuje 19. februára 2016 o 10.00 hod. v budove FRI, v učebni  C9. Pripravený je bohatý program. Účastníci sa dozvedia informácie o štúdiu, študijných programoch, prijímacích pohovoroch a podmienkach prijatia. Pripravené budú prezentácie katedier, laboratória a učebne, prezentácie úspešných absolventov fakulty, zaujímavé projekty riešené na fakulte aj za účasti študentov a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Viac informácií o DOD    Videopozvánka      Plagát


Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 19. februára 2016 o 10.00 hod. v aule NG 01. Po prezentácii štúdia na fakulte bude program pokračovať prehliadkou katedier, laboratórií, priestorov univerzity, menzy, internátov a knižnice. Harmonogram DOD 


Oficiálne vyjadrenie vedenia UNIZA k štrajku Iniciatívy vysokoškolských učiteľov


Víťazom súťaže na nový dizajn a spracovanie webového sídla Výskumnej agentúry sa stal študent FRI

Namiesto komerčného zadania zákazky na vyhotovenie svojej web stránky oslovila Výskumná agentúra koncom roka 2015 univerzity technického smeru. Víťazom sa stal študent FRI UNIZA. Viac informácií


Stredoškoláci skúmali na Žilinskej univerzite mikročastice

Žilinská univerzita sa opäť po roku zúčastnila medzinárodného podujatia pre mladých nadšencov časticovej fyziky - Masterclasses. Účastníci, študenti stredných škol, si počas celodenného programu vyskúšali prácu časticových fyzikov. Tlačová správa 


Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná 10. februára 2016 od 10.00 hod. v Aule 6. Súčasťou programu bude prezentácia fakulty, informovanie o prijímacom konaní, študijných programoch a uplatnení absolventov. V čase od 11.00 do 15.00 hod. sa uskutoční prehliadka učební, laboratórií a prezentácia vzdelávacej a výskumnej činnosti katedier. Plagát 


Minimum teórie, skúškou je trh. Univerzitný predmet, kde sa rodia startupy.

Okrem predmetov v rámci zvolených študijných programov si môžu študenti UNIZA zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny. Je otvorený študentom  všetkých ročníkov bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade. Tlačová správa


Deň otvorených dverí na Elektrotechnickej fakulte

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí! Uskutoční sa 4. februára 2016 v čase od 9.00 do 14.00 hod. v aule NG01. Tešíme sa na vás! 

Leták


Deň otvorených dverí na FBI

V piatok 5. februára 2016 sa na Fakulte bezpečnostného inžinierstva koná Deň otvorených dverí. Zaujímavý program zahŕňa ukážky poplachových systémov, prehliadku hasičskej techniky, laserovú strelnicu, atď. Všetci ste vítaní! Plagát


Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 9. 2. 2016 v čase od 9:00 do 14:00 hod. v univerzitnom areáli Veľký diel. Súčasťou programu DOD bude aj prehliadka laboratórií a katedier fakulty. Plagát


Štatistiky programu ERASMUS

Radi vás informujeme, že podľa štatistík programu Erasmus, sa v študentskej mobilite umiestnila UNIZA medzi prvými piatimi slovenskými univerzitami. Graf    Ďalšie zaujímavé štatistiky sú dostupné na týchto odkazoch:

http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm      http://ec.europa.eu/education/library/statistics/2014/slovakia_en.pdf 


Reprezentačný ples UNIZA 2016

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c.  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. vás pozýva na 19. reprezentačný ples Žilinskej univerzity, ktorý sa uskutoční dňa 12. februára 2016 o 19.00 hod. v Stravovacom zariadení UNIZA - Nová menza. Pripravený je už tradične výborný program - vystúpi skupina Vidiek, husľové trio G-Strinx aj folklórny súbor Stavbár. Vstupenky budú v predaji od 25. 1. 2016 do 29. 1. 2016 na rektoráte, č.d. 315, tel. č. 513 51 31, Ing. Jarmila Červená. 

Plagát 


Pozvánka na prezentáciu TecQuipment

Pozývame vás na prezentáciu popredného svetového výrobcu technického vybavenia určeného pre vzdelávanie na vysokých školách, anglickej spoločnosti TecQuipment, ktorá sa koná 4. 2. 2016 od 8:30 hod. v miestnosti C9 na Fakulte riadenia a informatiky. Prosíme vás o nahlásenie účasti p. PhDr. Švarcovej do 28. 1. 2016.

Pozvánka


Odborný seminár „Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na odborný seminár „Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe“, ktorý sa koná pod záštitou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Romany Kanovskej. Seminár sa uskutoční dňa 9.2.2016 v čase od 10.00 do 16.00 na Žilinskej univerzite v Žiline, Aula 2.  


Pozvánka na Cyklus prednášok a diskusií „20 krokov k poznaniu“

Univerzita  tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ponúka i v roku 2016 prednášky z Cyklu prednášok a diskusií pod názvom „20 krokov k poznaniu“


Jazykový kurz ako novoročné predsavzatie

Začnite nový rok tradične - plnením novoročných predsavzatí. Vyberte si jazykový kurz podľa vašich predstáv na Ústave celoživotného vzdelávania.

Plagát


Erasmus+ stáže akademického roka 2015/2016 - Dodatočná výzva na podávanie nominácií a žiadostí o finančný grant

Milí študenti, radi by sme Vás informovali o dodatočnej výzve na podávanie žiadostí o finančný grant  na Erasmus+ stáže akademického roka 2015/2016.

viac ...


Slovensko má svoju prvú družicu, podieľala sa na nej aj UNIZA

Slovensko má svoju prvú družicu. Projekt skCUBE v roku 2012 odštartovala SOSA (Slovenská agentúra pre vesmírne aktivity), pričom jeho nositeľom je Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach. Na skonštrovaní družice pracovali aj doktorandi a študenti EF UNIZA. Viac o prvej slovenskej družici skCUBe nájdete napr. v tomto článku: http://www.etrend.sk/technologie/vedci-predstavili-prvu-druzicu-made-in-slovakia-vystrelia-ju-v-maji.html


Pozvánka na prednášku

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu: 20 krokov k poznaniu: Umenie porozumieť umeniu.

Plagát


Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť aj do sveta - workshop pre doktorandov

V novom roku pripravila SAIA, n. o. pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov workshop zameraný na rôzne aspekty medzinárodnej mobility vo výskume. Workshop sa uskutoční vo štvrtok, 19. januára 2016, v čase od 9.00 do 13.00, v zasadacej miestnosti Vedeckej rady v priestoroch Novej menzy Žilinskej univerzity v Žiline.

Plagát


Študentská osobnosť Slovenska pozná svojich víťazov

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2015 si 14. decembra 2015 prevzalo 11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí. Ocenený bol aj  Ing. Dušan Nemec z Elektrotechnickej fakulty UNIZA. Srdečne blahoželáme. 

Viac informácií


Pozvánka na cyklus prednášok a diskusií 20 krokov k poznaniu

Univerzita  tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline pozýva na ďalšie prednášky z Cyklu prednášok a diskusií pod názvom „20 krokov k poznaniu“.


Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská. Špičkový aplikovaný výskum má pomôcť zlepšiť kvalitu života aj konkurencieschopnosť regiónu.

Oblasť výskumu a vývoja na Slovensku sa opäť posunula o krok vpred. Žilinská univerzita v Žiline v pondelok 7. decembra 2015 otvorila dve špeciálne pracoviská - Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum, ktoré svojim špičkovým výskumom podporia rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu. 

Tlačová správa


ŽSR a Žilinská univerzita uzavreli zmluvu o vzájomnej spolupráci

Železnice Slovenskej republiky a Žilinská univerzita v Žiline uzavreli  rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní. Slávnostný podpis zmluvy sa uskutočnil 10. decembra 2015 o 10.00 hod. v zasadacej sieni Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlačová správa


Pozvánka na prednášku

Pozývame vás na výberovú prednášku "Modelovanie a simulácia - ukážka projektov realizovaných pre prax". Prednášať bude docent Mihails Savrasovs z Transport and Telecommunication Institute (TSI) Riga. Súčasťou prednášky bude praktická ukážka simulačných modelov vybudovaných v simulačnom programe AnyLogic. Prednáška sa koná v stredu 16.12.2015 o 12:00 h v miestnosti VD1.

Plagát


Vianoce na univerzite - fotografie

Fotogaléria z podujatia Vianoce na univerzite. Autorom fotografií je Cyril Králik.


Pozvánka na prednášku - Ako spoznám dobrú knihu?

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu 20 krokov k poznaniu. 

Plagát


Vianoce na univerzite

Vianoce na univerzitu prichádzajú už v utorok 8. decembra 2015. V čase od 14.00 do 16.00 hod. sa vestibul hlavnej univerzitnej budovy premení na malý vianočný trh, pod vianočným stromčekom vystúpi Tomáš Bezdeda a v cafetérii sa bude podávať vianočný punč. Pripravené je aj nafukovacie planetárium, vedecké exponáty, workshop animácie a ďalšie sprievodné (nielen) vianočné aktivity.

Plagát


Regionálne kolo súťaže First Lego League 2015

Fakulta riadenia a informatiky v spolupráci s Nexteriou a FRI Students Klubom pripravila 4. ročník regionálneho kola robotickej súťaže First Lego League v Žiline, ktoré sa bude konať v priestoroch FRI C dňa 4. decembra 2015 (piatok) od 9:00


Vianočný koncert FS Stavbár

Vážení priatelia, srdečne vás pozývame na tradičný vianočný koncert Stavbáru – folklórneho súboru Žilinskej univerzity, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2015 o 18:00 hod. v Dome umenia Fatra. Vstup voľný. Tešíme sa na vás!  Členovia FS Stavbár

Plagát


2. ročník celouniverzitného prieskumu

Rada kvality UNIZA v spolupráci s fakultami a celouniverzitnými súčasťami Vás pozýva zapojiť sa do 2. ročníka prieskumu spokojnosti akademickej obce Žilinskej univerzity v Žiline.


trendence GRADUATE BAROMETER 2016

„Trendence Graduate Barometer” poskytne každý rok približne 950 univerzitám v celej Európe hodnotné údaje o spokojnosti ich študentov. Naša univerzita sa zúčastňuje na tohtoročnej štúdii. Okolo 280 000 študentov pomáha ovplyvniť budúcu podobu sveta v oblasti práce tým, že sa podelí o svoje ciele a motivácie.


Pozvánka na prednášky

Milí kolegovia, v týždni 23.11- 27.11. 2015 navštívia FHV UNIZA prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak a Dr. Grazyna Rura - Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.  Prednáška 24.11. Prednáška 24.11  Prednáška 25.11 Prednáška 25.11 


Pozvánka na výstavu Wireless World

Pozývame vás na výstavu Wireless World - bezdrôtový svet o Jozefovi Murgašovi, slovenskom vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie. Výstava sa koná na dekanáte Elektrotechnickej fakulty od 20. 11. 2015 do 18. 12. 2015.

Plagát


Popredné letecké univerzity spájajú sily

Vďaka dlhoročným zahraničným aktivitám Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa Žilinskej univerzite podaril ďalší úspech v podobe plurilaterálneho prepojenia študijných programov so zameraním na civilné letectvo. 

Tlačová správa   Fotografia


Pozvánka na prednášku Bentley Systems

Pozývame vás na prednášku Bentley Systems - program pre školy a študentov, ktorá sa uskutoční 19. novembra 2015 od 10.00 do 12.00 hod. v miestnosti AF 104.  Plagát

 


Úskalia internetu - ako si zvoliť bezpečné heslo

V dnešnej dobe je používanie elektronickej pošty, platieb a iných vymožeností informačných technológií úplne bežné. Zamysleli ste sa však niekedy nad bezpečnosťou vašich dát a nastavení správnych hesiel, ktoré je ťažko prelomiť? 

Plagát


Workshopy v nemeckom a anglickom jazyku

Univerzitná škola jazykov pre Vás pripravila sériu workshopov v nemeckom jazyku na tému „KARRIERESTART“ a v anglickom jazyku na tému „Start Up Career“.

Leták KARRIERESTART   Leták Start Up Career 


Konferencia “Digitálny informačný priestor pre vzdelávanie informačných profesionálov”

V dňoch 19. - 20. novembra 2015 sa v priestoroch Univerzitného strediska Zuberec uskutoční konferencia Digitálny informačný priestor pre vzdelávanie informačných profesionálov a na ňu nadväzujúce workshopy. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a programe.

Program


Pozvánka na prednášku FHV

Fakulta humanitných vied pozýva na hosťovskú prednášku doktorky Oleny Hundarenko z Kirovohrad State Pedagogical University, Ukraine s názvom: A Glimpse into Current Ukrainian Culture and Education. Prednáška sa koná 12. novembra 2015 o 13.00 hod. v miestnosti AF 210. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Plagát


VÝZVA - programu ERASMUS+ na predkladanie prihlášok na mobilitu zamestnancov - školenie


Globálny týždeň podnikania 2015 v Žiline

Globálny týždeň podnikania sa blíži! Obrovské globálne podujatie, ktoré sa každý rok tretí novembrový týždeň deje vo viac ako 150 krajinách po celom svete, sa tento rok vďaka ZMPS a partnerom chystá aj do Žiliny. Uskutoční sa 18.11.2015 na Žilinskej univerzite!

Viac informácií


Pozvánka na vernisáž výstavy

Dovoľujeme si vás pozvať na vernisáž medzinárodnej výstavy street fotografie ON SPOT Best of 2015, ktorá sa uskutoční 9.11.2015 o 14.00 v priestoroch Strojníckej a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej Univerzity, vo foyer budovy NC.  Plagát


Prednáška spoločnosti Volkswagen Slovakia

Dňa 11. novembra 2015 sa v Aule 3 uskutoční prednáška spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jej súčasťou budú aj informácie o možnostiach praxe v spoločnosti pre študentov v rámci programu IngA - Inžinier v automobilovom priemysle. 

Plagát


Propagačné video UNIZA

Nové propagačné video UNIZA v slovenskej aj anglickej verzii je k dispozícii na stiahnutie, nachádza sa na intranete v ľavom navigačnom stĺpci. 


Výzva pre študentov a výskumných pracovnikov: Hackathon s SPP a ENELom pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

Radi by sme vás informovali o kampani "Enterprise Slovakia", ktorá má za cieľ lepšie prepojiť privátny sektor, korporácie pôsobiace na Slovensku a štátnu správu so Start up-mi, a posilniť tak dialóg a spoluprácu za účelom zlepšenia podnikateľského ekosystému na Slovensku.

Plagát  Viac informácií


Pozvánka na prednášku

Nájdite si čas aj tentokrát, a príďte sa s nami dozvedieť zaujímavosti zo sveta času a hospodárenia s ním na ďalšiu prednášku z cyklu 20 krokov k poznaniu, Univerzity tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. 

Plagát


UNIZA má najlepšie CCNP sieťové kurzy v regióne centrálnej Európy

Cisco sieťová akadémia  pri Fakulte riadenia a informatiky bola ocenená ako najlepšia akadémia v poskytovaní CCNP kurzov (úroveň profesional) v regióne centrálnej Európy (Europe-Central/Russia/CIS Recipients) a získala ocenenie CCNP Academy Curriculum Excellence ! Ocenenie je založené na feedback-och od študentov a na výsledkoch finálnych skóre v testoch CCNP. 

Certifikát


Noc výskumníkov 2015 v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline sa opäť zapojila do úspešného podujatia Noc výskumníkov. Atmosféru Noci výskumníkov v Žiline vám priblíži aj toto video:

http://www.unitv.sk/on-demand/695/Noc-vyskumnikov-2015/


Výstava fotografií z histórie FRI

Radi by sme vás informovali, že v utorok 26. októbra 2015 bude v átriu budovy Fakulty riadenia a informatiky otvorená výstava fotografií z histórie FRI. 


iKariéra Dni Príležitostí

Už tradične, ako každý rok sa odohrá na pôde Žilinskej univerzity veľtrh iKariéra Dni Príležitostí, ktorý organizuje medzinárodná študentská organizácia IAESTE. 


Doc. Michal Valčo, PhD. sa stane členom Európskej akadémie vied a umení

18. septembra 2015 bol nominačnou komisiou Európskej akadémie vied a umení (EAVU) vo Viedni za riadneho člena nominovaný aj docent Michal Valčo, PhD., pedagóg Katedry náboženských štúdií Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline.


Prednáška 'Sudoku a história magických štvorcov'

Vedeli ste, že začiatky populárnej hry Sudoku siahajú až k arabským vedcom, ktorí sa študovaním takzvaných mystických štvorcov zaslúžili o rozvoj matematiky? 

Plagát


Študentská osobnosť Slovenska

Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých škôl. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť.

Viac informácií


SAP Run Simple Tour 2015

Radi by sme vás informovali, že v rámci európskej SAP Run Simple Tour 2015, dorazí vo štvrtok 29. októbra 2015 pred UNIZU kamión vybavený tými najmodernejšími softvérovými technológiami. Okrem toho sa koná aj prednáška „From Zero to Hero“ so zaujímavými hosťami  od 11:00 do 12:00 v učebni AF104.  Viac informácií je dostupných tu: http://goo.gl/TFAH5r


Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

V priebehu októbra prichádza do viacerých slovenských miest hviezdna zostava vedeckých osobností, ktoré žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom priblížia fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu. Na Žilinskej univerzite v Žiline sa podujatie uskutoční 9. októbra 2015 v Aule DATALAN (NG01). Detailné informácie nájdete na stránke: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/


IT trhovisko

Už túto stredu 21.10. o 9:00 h. prídu úspešné IT firmy ponúknuť zaujímavé pracovné príležitosti. Pozývame vás do priestorov átria Fakulty riadenia a informatiky. Nezabudnite si životopis a naštartujte svoju IT kariéru.

Plagát


Konkurz do komorného speváckeho zboru OMNIA

Komorný spevácky zbor OMNIA vás pozýva na konkurz. Všetky potrebné informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka 


Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline sa predstavil na TransTech Burze

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline prezentoval svoje výsledky v jednotlivých divíziách, vrátane budovaných špičkových laboratórií a ich výskumného potenciálu. 

Tlačová správa  


Potrebuje dnešná spoločnosť etiku?

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vás pozýva na prvú prednášku z cyklu: 20 krokov k poznaniu. Prednáška PhDr. Ing. Tibora Máhrika, PhD., DipTh. s názvom "Potrebuje dnešná spoločnosť etiku?" sa uskutoční 12. 10. 2015 v čase od 15.00 do 16.30 hod. v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania ŽU, ul. 1. mája č. 32, učebňa B106 - 1. poschodie. Vstup je voľný (do zaplnenia kapacity miestnosti ).


Ponuka jazykových kurzov a možnosť získať Cambridge certifikát

Univerzitná škola jazykov otvára od októbra nové jazykové kurzy, prehľad nájdete v priloženom letáku. Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA ponúka možnosť získať Cambridge certifikát. Viac informácií je dostupných v priloženom letáku alebo na www.ucv.uniza.sk.  

Jazykové kurzy   Ponuka kurzov-bližšie info   Cambridge skúšky 


20 rokov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline sa obzrela späť o 20 rokov. Slávnosťou  21. septembra 2015, konanou na pôde Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, čítala vo svojej histórii, tešila sa svojej súčasnosti a vyslala posolstvo do budúcnosti Univerzity tretieho veku.  Zdieľajte jej život – fotogaléria na linku www.ucv.uniza.sk , propagačné video 20 rokov U3V na linku - https://www.youtube.com/watch?v=5adYwdCLUU0


Pozvánka na cyklus prednášok a diskusií '20 krokov k poznaniu'

Univerzita  tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline pozýva  na cyklus prednášok a diskusií pod názvom 20 krokov k poznaniu.


Starup Weekend Žilina 2015

Svetoznáme podujatie sa na jednej zo svojich viac ako 700 zastávok ročne koná opäť aj v Žiline. Startup Weekend – intenzívne 2 dni a 2 noci, ktoré otvorili dvere do sveta úspešných už tisícom začínajúcich podnikateľov, sa koná v podnikateľskom a coworkingovom centre Banka Žilina počas októbrového víkendu 16.-18.10.2015.!

Video   Plagát


Prednáška p. Pavla Demeša 'Po stopách Cyrila a Metoda'

Univerzitná knižnica ŽU V Žiline pozýva všetkých záujemcov o históriu a stretnutia so zaujímavými ľuďmi na prednášku p. Pavla Demeša "Po stopách Cyrila a Metoda." Občiansky aktivista, spoluzakladateľ SAIA, bývalý minister medzinárodných vzťahov, expert na medzinárodnú politiku putoval po území bývalej Byzantskej, Arabskej, Chazarskej či Veľkomoravskej ríše a prináša nový pohľad na spoluzakladateľov Európy. Akcia sa koná v spolupráci s Nadáciou polis ako súčasť Žilinského literárneho festivalu a Klubu Color mundus UK ŽU. Uskutoční sa v stredu, 7.10.2015 o 16.30 v priestoroch študovne UK ŽU. 


Nové propagačné video o UNIZA

Radi vás informujeme o novom propagačnom videu o Žilinskej univerzite v Žiline. Video si môžete pozrieť na tomto linku: https://goo.gl/YvqWxk Nachádza sa aj na úvodnej univerzitnej web stránke alebo v časti marketing a na stiahnutie je na intranete. Autorom videa je Juraj Čerňanský, študent FRI.  


Pozvanie na slávnostnú svätú omšu

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline vás pozýva na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2015 o 19.00 hod. v kostole na Vlčincoch.


Výstava Zaujímavosti vo vede

Vo vestibule hlavnej budovy Žilinskej univerzity je inštalovaná výstava s názvom Zaujímavosti vo vede. Putovnú výstavu pripravilo CVTI SR a tvorí ju 15 samostatne stojacich Infoboardov. Na paneloch sú zaujímavé fakty z rôznych vedných odborov, ku ktorým sú pripravené podrobnejšie informácie na webe www.vedanadosah.sk .  

Pozvánka


V zrekonštruovanej aule sa diskutovalo o moderných technológiách, CERNe aj mestskom downhille

V utorok 29. septembra 2015 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly NG01. Na rekonštrukcii sa podieľala spoločnosť DATALAN, podľa ktorej bola aula aj pomenovaná. Otvorenie auly bolo spojené s interaktívnou diskusiou s Danielom Valúchom, fyzikom z CERNu a populárnym cyklistom Filipom Polcom. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Tlačová správa   FOTOGALÉRIA 


Žilinská univerzita priniesla na Noc výskumníkov 2015 humanoidného robota aj elektromobily

Festival vedy – Európska noc výskumníkov sa tento rok konala v piatok 25. septembra 2015 v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici. Svoje exponáty na podujatí opäť predstavili aj vedci a výskumníci zo Žilinskej univerzity.  

FOTOGALÉRIA   Tlačová správa


Na Žilinskej univerzite odštartoval 63. akademický rok

V aktuálnom akademickom roku 2015/2016 bude na Žilinskej univerzite študovať vo všetkých formách a stupňoch štúdia spolu takmer 9 000 študentov.

Tlačová správa    FOTOGALÉRIA


Výskumné centrum Žilinskej univerzity bojuje proti poľadovici na cestách

Zima bez poľadovice na cestách? To je cieľ, ktorý sa snaží dosiahnuť jeden z výskumných tímov novovzniknutého Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Tlačová správa


Pozvánka na prednášku „Po stopách Cyrila a Metoda“

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku p. Pavla Demeša „Po stopách Cyrila a Metoda“, ktorá sa uskutoční 7.10.2015 o 16.30 v študovni Univerzitnej knižnice ako súčasť Žilinského literárneho festivalu. 

Pozvánka   Program festivalu 


Veda na dosah a UNIZA - laboratórium automatickej identifikácie a výskum v oblasti trechnológie RFID

Laboratórium automatickej identifikácie a výskum v oblasti trechnológie RFID nedávno prezentoval v relácii Veda na dosah prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD a kolektív z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Záznam relácie si môžete pozrieť na tomto linku: http://www.ta3.com/clanok/1066190/veda-na-dosah-z-23-jula.html 


Bibliobox

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline začala 16.9.2015 testovaciu prevádzku biblioboxu  v priestoroch foyera hlavnej budovy. Bibliobox je mobilné zariadenie slúžiace  na vrátenie literatúry požičanej z fondu UK ŽU.


Sprievodca prváka UNIZA

Praktickú príručku pre každého prváka UNIZA nájdete TU 


Publikácie o programe Horizont 2020

Radi by sme vás informovali o publikáciách Program Horizont 2020: Stručný prehľad a Program Horizont 2020: Od nápadu k návrhu projektu. Publikácie vydal EDIS - Vydavateľské centrum ŽU a je možné si ich zakúpiť v predajni vydavateľstva v univerzitnej knižnici. 


INFOPOINT pre študentov

Pre všetkých študentov UNIZA bude počas prvého týždňa akademického roka k dispozícii dočasný INFOPOINT. Umiestnený bude vo vestibule hlavnej budovy oproti vrátnici od pondelka 21. septembra do piatku 25. septembra v čase od 9.00 do 14.00. INFOPOINT zabezpečuje Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing v spolupráci so študentskou časťou AS. 


Pozvánka na otvorenie zrekonštruovanej auly a interaktívnu diskusiu

Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly NG01 spojené so zaujímavou interaktívnou talkshow nielen o moderných technológiách a ich využití v praxi. Diskusiu bude moderovať Ján Mečiar, populárny moderátor relácie Spektrum o najnovších poznatkoch vedy a absolvent UNIZA. Hosťami diskusie budú generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák, expert fyzikálneho laboratória CERN Daniel Valuch a  Filip Polc, najúspešnejší slovenský reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach. Podujatie sa koná v utorok 29. septembra 2015 o 10.00 hod. v aule NG01. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka 


Univerzita tretieho veku v Žiline oslavuje 20. výročie vzniku

Pre Univerzitu tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline je akademický rok 2015/2016 jubilejný. 


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme (rozprávanie o vlnách nielen pre deti) je kniha vysokoškolského pedagóga fyziky – doc. Ivana Tureka, ktorá je však určená deťom, ktoré sa zaujímajú o to, ako „beží svet“ okolo nás. Publikácia pomôže rodičom i pedagógom pri vysvetľovaní fyzikálnych javov. 

Ako veci vidíme


Veda na dosah a UNIZA - prvá slovenská družica skCUBE

O zaujímavom projekte prvej slovenskej družice, do ktorého sú zapojení aj pracovníci a študenti Elektrotechnickej fakulty UNIZA, informovala aj relácia Veda na dosah. Jej záznam si môžete pozrieť na tomto linku: http://www.ta3.com/clanok/1068972/veda-na-dosah-z-10-septembra.html


Otvorenie akademického roka

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Akademického senátu UNIZA vás pozývajú na slávnostné otvorenie akademického roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2015 o 10.00 h v  aule NG 01. 

Program


Fakulta riadenia a informatiky oslavuje 25. výročie svojho založenia

Fakulta riadenia a informatiky v tomto roku oslavuje významné jubileum – 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravila viaceré podujatia pre svojich zamestnancov, študentov i partnerov. Viac informácií o programe osláv nájdete na tomto linku: http://www.fri.uniza.sk/aktuality/25-vyrocie-zalozenia-fakulty-sprievodne-podujatia


Nová menza rozšírila svoju ponuku

Nová menza opäť rozšírila ponuku vydávaných jedál. Novinkou je šalátový pult s možnosťou výberu z 5 čerstvých  šalátov. Objednávanie vopred nie je potrebné. Ste srdečne vítaní!  Fotografia


Veda na dosah a UNIZA - simulovanie procesov v mikrofluidických zariadeniach

Svoj výskum v oblasti simulovania procesov vnútri mikrofluidických zariadení nedávno prezentoval v relácii Veda na dosah doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. z Fakulty riadenia a informatiky. Záznam relácie si môžete pozrieť na tomto linku: http://www.ta3.com/clanok/1067635/veda-na-dosah-z-18-augusta.html


Zborník vybraných záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku v Žiline s názvom „Senior neznamená starý “

Súčasťou osláv 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline bude začiatkom akademického roka 2015/2016 aj nové vydanie zborníka vybraných záverečných prác študentov U3V s tematicky príznačným názvom "Senior neznamená starý". Viac informácií nájdete v tlačovej správe. 

Tlačová správa


Úspech našich študentov v súťaži Continental Student Challenge

Radi vás informujeme o úspechu študentov UNIZA,  ktorí v druhom ročníku súťaže Continental Student Challenge obsadili prvé a druhé miesto. Srdečne blahoželáme! 


Konferencia SDOT 2015 na FRI

Radi by sme vás pozvali na 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SDOT 2015, ktorá sa bude konať 19.11 až 20.11 2015 v priestoroch FRI. Konferencia sa zameriava predovšetkým na všetky aspekty softvéru: od jeho návrhu, implementácie, využitia návrhových vzorov až po algoritmizáciu, programovacie jazyky a programovacie paradigmy. 


Športový deň rektorky UNIZA 2015

Pozývame vás na obľúbený športový deň, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2015. Všetky dôležité informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Športový deň 2015    Návratka     Systém súťaží    Časový rozpis


V priestoroch UNIZA boli osadené úle pre mestské včely

Aj Žilinčania už majú svoje mestské včely! V rámci projektu Adoptuj si včelu boli prvé úle osadené v priestoroch našej univerzity. Viac informácií nájdete TU. Slávnostné otvorenie mestskej včelnice na univerzite sa uskutočnilo v utorok 21.7. o 17:00 za budovou NS. Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Tlačová správa


Úspech našej absolventky v súťaži THE BEST STUDENT PROJECT 2015

Radi vás informujeme, že záverečná práca absolventky Fakulty riadenia a informatiky ŽU, Ing. Andrey Kochanovej, sa umiestnila na druhom mieste vo finále súťaže The best student project 2015. Ing. Andrea Kochanová získala aj špeciálnu cenu pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality. Srdečne blahoželáme! Viac informácií: http://www.produktivne.sk/sutaz/vysledky-2-rocnika-2015/  


Noc výskumníkov 2015

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme vás informovali, že festival vedy Noc výskumníkov sa tento rok uskutoční v piatok 25. septembra 2015. Prihlasovací formulár je dostupný na adrese  http://www.nocvyskumnikov.sk/static_contents/view/prihlasky-2015, termín pre jeho vyplnenie a odoslanie je do 25.8.2015. 


Hľadá sa slovenský vedec, ktorý mení svet sci-fi na skutočnosť

Anketu „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ vyhlásil edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Cieľom aktivity je predstaviť našu vedeckú špičku mladej generácii originálnym a atraktívnym spôsobom. Vedcov do ankety nominovali univerzity, SAV a CVTI SR. Zastúpenie má aj UNIZA. Bezplatné  online  hlasovanie  trvá  do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Hlasovanie prebieha TU .


Unizaclub

Katedra anglického jazyka a literatúry FHV ŽU v Žiline informuje o organizovaní 3. ročníka Unizaclubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku - v auguste 2015. Všetky podrobné informácie nájdete v priloženom letáku.
Leták


Výskumníci z Fakulty riadenia a informatiky a Stavebnej fakulty ŽU merali intenzitu dopravy so zameraním na vozidlá s nebezpečným nákladom

V období od 22. júna do 4. júla 2015 merali na vybraných miestach v Žiline výskumníci zo Žilinskej univerzity intenzitu dopravy so zameraním na automatickú klasifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Tieto vozidlá detekovali špeciálne kamerové systémy, ktoré boli umiestnené na hlavných ťahoch mesta Žilina. Dáta využijú na stanovenie rizík tunela Považský Chlmec. 

Tlačová správa


Žilinská detská univerzita 2015

V pondelok 6. júla 2015 otvorila opäť svoje brány Žilinská detská univerzita. Pre malých študentov je pripravený zaujímavý program, celkom je plánovaných 18 prednášok pre bakalárikov a 14 prednášok pre inžinierikov, ktoré budú doplnené praktickými ukážkami a cvičeniami v laboratóriách univerzity.

Tlačová správa


International Conference on Information and Digital Technologies (IDT 2015) na Fakulte riadenia a informatiky ŽU

Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa v dňoch 7. - 9. júla 2015 koná významná konferencia s medzinárodnou účasťou International Conference on Information and Digital Technologies (IDT 2015). Program konferencie je dostupný TU. Viac informácií nájdete aj na web stránke konferencie: http://idt.fri.uniza.sk/


Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska

V utorok 23. júna 2015 sa na Žilinskej univerzite v Žiline konal medzinárodný workshop o inteligentných dopravných systémoch s názvom "Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska". Workshop organizoval Univerzitný vedecký park ŽU. Podrobnosti o podujatí nájdete v tlačovej správe.

Tlačová správa


Pozvánka na stretnutie a diskusiu s prof. Daleom H. Claytonom

Vážení kolegovia, pozývame vás na stretnutie a diskusiu s profesorom Daleom H. Claytonom v stredu 24. júna 2015 o 10.00 hod. v Informačnom centre Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline. Pán profesor je hosťom Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine.  


Pozvánka na odbornú prednášku

Srdečne Vás pozývame na odbornú prednášku „Open Innovation – Otaniemi Best Practices in Industry Cooperation and Open Innovation“, ktorú bude na pôde UNIZA prezentovať Dr. Ari Huczkowski, CEO at Otaniemi Marketing Ltd., Finland.  Prednáška sa uskutoční v stredu 24. júna 2015 o 10.00 hod. v NS01. Viac informácií o Dr. Arim Huczkowskom sa nachádza v priloženej pozvánke.

Pozvánka


Dôležitosť líderstva pri rozvoji regionálneho školstva

Žilinský samosprávny kraj a Fakulta humanitných vied ŽU Vás pozývajú na sériu prednášok domácich a zahraničných odborníkov z Poľska, Rakúska, Veľkej Británie a Fínska v rámci podujatia "Dôležitosť líderstva pri rozvoji regionálneho školstva", ktoré sa uskutoční 22. júna 2015 od 13:00 hod do 18:00 hod v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutoční s podporou European Policy Network on School Leadership (EPNoSL).

Pozvánka a program


Európske trendy v oblasti Inteligentných dopravných systémov - napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska

Dňa 23.6.2015 sa koná pod záštitou Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline workshop „Európske trendy v oblasti Inteligentných dopravných systémov - napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska“, na ktorom budú prezentované súčasné národné a európske trendy v oblasti inteligentnej dopravy a Smart Cities, ktoré predstavujú základný prvok pre trvalo udržateľné zlepšovanie dopravy, dopravných problémov a každodenného života občanov v slovenských regiónoch a mestách.

Pozvánka


TRANSCOM 2015

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie 11. ročníka európskej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov TRANSCOM 2015, ktoré bude v pondelok 22. 6. 2015 o 14.00 hod. na Žilinskej univerzite v bloku NR – aula NR 1. Následne od 15.00 hod. začne v bloku NS rokovanie v 9 sekciách, ktoré bude pokračovať aj v dňoch  23. – 24. 6. 2015. Podrobný program je na www.transcom-conference.com 


Svetový rekord v hraní Scrabble 2015

Milí nadšenci spoločenskej hry Scrabble, Slovenský Spolok Scrabble v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl sa pokúša o vytvorenie svetového rekordu v hraní Scrabble. Na to, aby bolo možné požiadať v Londýne o zápis, je potrebné zistiť predbežný počet záujemcov, ktorí by participovali na vytvorení tohto rekordu. 


Nový reklamný spot Strojníckej fakulty ŽU

Strojnícka fakulta ŽU sa v médiách prezentuje novým reklamným spotom, pozrieť si ho môžete TU


Firma Huawei podpísala v Pekingu memorandum o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Na Slovensku bude Huawei pravdepodobne testovať novú mobilnú sieť. Dňa 25. mája 2015 bolo v Pekingu podpísané memorandum o spolupráci firmy so Žilinskou univerzitou. Viac informácií...


RESEARCH STAR vyhrali EYEBLINK, HARVIE a CONNECTED HOME

Vyhľadať šikovných ľudí s jedinečnou myšlienkou, inováciou či projektom zameraným na technológie budúcnosti – to bol cieľ súťaže RESEARCH STAR, ktorú po druhýkrát zorganizovalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Pred porotou zloženou z expertov Výskumného centra ŽU v Žiline a praxe sa v utorok 26. mája prezentovalo 9 tímov, ktoré ponúkli 10 nápadov z rôznych oblastí - stavebníctvo, doprava, enviroment, kultúra či komunikačné technológie v rôznom štádiu vývoja – od prototypov až po finálne produkty. Rôznorodosť prezentovaných tém potvrdila neutíchajúci záujem ľudí ponúkať inovatívne riešenia v rôznych oblastiach vedy, výskumu a spoločnosti vôbec, prezentácie súťažiacich zas potvrdili zvyšujúcu sa kvalitu projektov.  

Tlačová správa   Diplomy    Radosť z víťazstva


Informačné podujatie k súťaži Startup Awards

Vo štvrtok 11. júna o 17.00 sa koná informačné podujatie k súťaži Startup Awards - StartupAwards.SK Roadshow, kde o svojich skúsenostiach prídu porozprávať víťazi StartupAwards 2014. Na podujatí vystúpi a o svoje zážitky a skúsenosti sa podelí aj Michal Gottwald z Výskumného centra ŽU s víťazným projektom zemného akumulátora tepla. Zároveň, ak máte vlastný podnikateľský nápad, môžete ho prezentovať pred mentormi a investormi a získať tak cennú spätnú väzbu na nápad. Stačí prihlásiť svoj nápad na: info@startupawards.sk Viac informácií o podujatí a o speakroch nájdete TU


VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Príloha


Oznam

Dňa 16.6.2015 je Univerzitná knižnica z technických príčin otvorená len do 12:30 hod.


Letná škola ŠKODA AUTO University

Vážení kolegovia študenti, ŠKODA AUTO vysoká škola usporadúva letnú školu (Mladá Boleslav - ČR). Partnermi je ďalších päť európskych univerzít. Jedným z partnerov je aj Žilinská univerzita v Žiline. Podrobnosti o letnej škole nájdete v priloženom súbore (PDF). Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vyplniť a podpísať prihlášku (priložený word súbor). Tento podpísaný dokument je následne potrebné odovzdať na oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing (rektorát UNIZA, 3 poschodie, č. d. 317) Mgr. Lenke Kuzmovej. Najneskôr do 29.5.2015.

Podrobnosti o letnej škole   Prihláška


Študentský športový deň 2015

Ako vyzeral a akú atmosféru mal študentský športový deň 2015, ktorý sa konal 29. apríla 2015 v areáli ubytovacieho zariadenia Hliny V, vám priblíži toto video .


Výskumná Stanica

Pozývame vás na druhé pokračovanie Výskumnej Stanice!  Témou bude tentoraz svet elementárnych častíc, ktorý vo svojich prezentáciách priblížia RNDr. Mikuláš Gintner, PhD. a doc. Dr. Ivan Melo, PhD. z Katedry fyziky EF ŽU. Okrem iného predstavia, čím sa zaoberajú vedci v CERNe a čo je nové na urýchľovači LHC. Výskumná Stanica s názvom "Higgsov bozón nie je božská častica" sa koná v piatok 22. mája 2015 o 19.00 v Stanici Žilina – Záriečie. Všetci ste vítaní!

Leták


Inovačný rozvoj regiónov

Pozývame vás na konferenciu Inovačný rozvoj regiónov, súčasťou ktorej bude verejná diskusia k návrhu Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+. Konferencia sa koná 19. mája 2015 v čase od 13.00 do 18.00 hod. v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja. Účasť na konferencii je bezplatná, na základe predchádzajúcej registrácie. Program a detailné informácie sú dostupné v priloženom súbore. 20. mája 2015 sa konajú tematické workshopy a diskusie na témy financovania výskumných a inovačných projektov cez nové operačné programy, ďalej na témy rozvoja ľudských zdrojov v IT sektore a podpory start-up ekosystému v Žiline. 

Program


Solar Team Slovakia predstavil koncept ultraľahkého solárneho vozidla

Študenti a pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy výtvarných umení spolupracujú na jedinečnom projekte - vyvíjajú a konštruujú ultraľahké solárne vozidlo, ktoré bude štartovať na svetoznámej súťaži World Solar Challenge s trasou naprieč celou Austráliou. V pondelok 13. apríla 2015 sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení konala tlačová konferencia, kde Solar Team Slovakia predstavil koncept vozidla. 

Video Tlačová správa


Girl´s Day 2015 na Fakulte riadenia a informatiky ŽU

Na Fakulte riadenia a informatiky sa 23. apríla 2015 uskutočnil už druhý ročník podujatia Girl´s Day. Jeho cieľom bolo prezentovať odbor Informačné a komunikačné technológie dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. Aj tento rok bol veľký záujem o bohatý program, ktorý pripravili jednotlivé katedry fakulty ako napríklad YROBOT - ukážka mobilného robotického systému, Matematika v informatike alebo na čo je dobré rozmýšľanie, Optimalizácie inšpirované prírodou, CISCO network academy a pod.


Pozvánka na informačné stretnutie o možnostiach štúdia na Yeungjin College, Daegu, Južná Kórea

Radi vás informujem, že dňa 12. 5. 2015 (utorok) navštívia našu univerzitu profesori z družobnej univerzity Yeungjin College(YJC) z Daegu, Južná Kórea. V rámci svojej návštevy predstavia záujemcom z radov študentov možnosti a podmienky štúdia na tejto univerzite. Informačné stretnutie sa uskutoční dňa 12.5.2015 o 9,30 v miestnosti AF 106. Všetci ste vítaní!


Research Star

Máš nápad, o ktorom by malo Slovensko vedieť? Si odvážny a odhodlaný zvíťaziť? Ak áno, neváhaj a poď sa pobiť o titul Research Star!

Plagát


Vedecká show Michaela Londesborougha na UNIZA

Radi Vás informujeme a pozývame na „Vedeckú show Michaela Londesborougha,“ ktorá sa na našej univerzite uskutoční už budúci týždeň v utorok 12. mája v AULE 5. Všetci ste vítaní! Detailné informácie o Vedeckej show Michaela Londesborougha nájdete tu: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedecka-show.html?page_id=4854 

Plagát Video


Postup pri poskytnutí 2%(3%) daní pre ŽUŽ


Pozvánka na prednášku

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra architektúry a urbanistiky, Kielce University of Technology, vás srdečne pozývajú na prednášku: "Ochrona architektury drewnianej w skansenach na przykładzie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach", ktorá sa koná v utorok, dňa 5.5.2015 od 12:00 hod. v CO kryte (kreatívne štúdio).

Plagát


Územný generel dopravy mesta Žilina - prosba o vyplnenie dotazníka

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti. Možno ste v lokálnych médiách už zaregistrovali, že Žilinská univerzita spracováva Územný generel dopravy (UGD) mesta Žilina. Veľmi dôležitou súčasťou UGD je dopravno-sociologický prieskum dopravných návykov obyvateľstva. Prieskum bude realizovaný formou dotazníka po celom území "veľkej" Žiliny, t.j. mesto a všetky blízke obce. Vzhľadom na to, že potrebujeme veľkú vzorku odpovedí z celého územia, dovoľujeme si aj Vás týmto osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka. V prílohách nájdete 3 súbory: dotazník v tvare pre tlač (DSP Tlač), dotazník v exceli pre priame vyplňovanie (obsahuje aj príklad vyplnenia) a samostatný súbor s príkladom (Príklad). ... viac


Pozvánka na slávnostné otvorenie auly a odbornú prednášku

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie inovovanej auly NR1, ktorá od 5. mája 2015 ponesie názov Aula Werner von Siemens. Inováciu jednej z najväčších ául Žilinskej univerzity s kapacitou 180 študentov finančne podporila spoločnosť Siemens. Slávnostné otvorenie Auly Werner von Siemens sa uskutoční v utorok 5. mája 2015 o 10.00 hod v budove NR na 1. poschodí za účasti vedenia oboch organizácií. 

Plagát


Innovative Trends in Transport Research

V mene prof. Ing. Milana Dada, PhD., koordinátora projektu ERAdiate, a Dr. Ambroscha, ERA Chair Holder, pozývame všetkých záujemcov na seminár "Innovative Trends in Transport Research," ktorý sa koná pod vedenim  Dr. Christiana Chimani, Head of Mobility Department, Austrian Institute of Technology. Seminár sa uskutočni v pondelok 4. mája 2015 od 15.00 hod. v zasadacej miestnosti EF - ND117.

Plagát


Športový deň

Pozývame Vás na Športový deň na Hlinách, ktorý každoročne organizuje pre študentov UNIZA rádio RAPEŠ. Tento rok sa podujatie koná 29. apríla 2015. Viac informácií nájdete na plagáte. 

Plagát


Večer populárnych melódií

Fakulta humanitných vied ŽU v spolupráci s í-Téčkom a katedrou hudby Vás pozývajú na Večer populárnych melódií, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2015 o 19.30 hod. v budove rektorátu.  

Plagát


Súťaž o najlepšiu semestrálnu prácu

Fakulta riadenia a informatiky ŽU vyhlasuje spolu so spoločnosťou DAVINCI súťaž o najlepšiu semestrálnu prácu z predmetu Java – jazyk a vývoj aplikácií. Viac informácií v informačnom letáku.

Leták


Zoznamy vyradených kníh

Zoznamy vyradených knižničných jednotiek.

zoznam 1 | zoznam 2


Študentská vedecko-odborná súťaž EF ŽU

Pozývame Vás na študentskú vedecko-odbornú súťaž Elektrotechnickej fakulty ŽU, ktorá sa uskutoční pre bakalársky a inžiniersky stupeň v oblastiach výskumu: Biomedicínske inžinierstvo, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Elektrotechnika a elektroenergetika. ŠVOS sa koná dňa 14. apríla 2015 od 8:30 do 11:30 hod. v priestoroch dekanátu EF ŽU. 

Oznam


Medzinárodná konferencia Advances in Business-Related Scientific Research Conference Venice 2015

V dňoch 23. 3. – 27. 3. 2015 sa uskutočnila v Benátkach medzinárodná konferencia Advances in Business-Related Scientific Research Conference Venice 2015. Zúčastnili sa jej aj výskumní pracovníci z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Tlačová správa  Fotografia


ŽU sa zapojí do Hodiny Zeme

Žilinská univerzita v Žiline sa tento rok v spolupráci s časopisom ŽUŽO a študentskou televíziou í-Téčko rozhodla zapojiť do projektu Hodina Zeme vypnutím osvetlenia hlavnej budovy. Týmto symbolickým gestom sa tak pridá k obrovskému počtu ľudí, tisíckam miest a organizácií po celom svete, ktorým nie je ľahostajná naša planéta. Zapojiť sa môžete aj vy! V sobotu, 28. 3. 2015 od 20:30 do 21:30 zhasnite svetlá vo svojej izbe, domácnosti či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí na Zemi, ktorých myšlienka Hodiny Zeme oslovila.


Žilinskú univerzitu v Žiline navštívila eurokomisárka pre dopravu

Vo štvrtok 26. 3. 2015 navštívila Žilinskú univerzitu v Žiline európska komisárka pre dopravu p. Violeta Bulc. Pre študentov a zamestnancov ŽU si pripravila odbornú prednášku na tému „Connecting Europe“ – „Spájanie Európy,“ po nej diskutovala s prítomnými o európskych dopravných projektoch, súčasných výzvach v doprave ako aj o aktuálnom dianí v Európskej únii. Fotografie z návštevy si môžete pozrieť tu: Fotogaléria

 


Deň učiteľov na ŽU

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovuľujeme si Vás informovať o slávnostnom podujatí, ktoré organizujeme pri príležitosti dňa učiteľov. Podujatie, na ktorom budú odovzdané zaslúžilým pedagógom plakety J. A. Komenského, sa uskutoční dňa 30. 3. 2015 o 9.30 hod. v koncertnej sále. 


Informačný deň MATLAB a COMSOL Multiphysics

Elektrotechnická fakulta ŽU v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. 4. 2015 v ND117 (zasadačka dekana EF ŽU) informačný
deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Viac informácií je dostupných v pozvánke, program a možnosť registrácie nájdete na: www.humusoft.cz/zilina
Pozvánka


Veľtrh práce iKariéra Dni príležitostí 2015 na Žilinskej univerzite v Žiline

Ako každý, tak aj tento rok,  majú študenti a absolventi technických univerzít možnosť nájsť si prácu prostredníctvom blížiaceho sa pracovného veľtrhu iKariéra Dni príležitostí, ktoré pripravuje medzinárodná študentská organizácia IAESTE Slovakia v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Tešiť sa môžete na dva dni veľtrhu práce a to 24. a 25. marca 2015, priamo na študentskej pôde v budovách ŽU vždy od 9:00 do 16:00.


Tímový záchranár

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Katedra požiarneho inžinierstva a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina organizujú už 6. ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov „Tímový záchranár“. Podujatie sa koná 9. apríla 2015 v SŠPO MV SR v Považskom Chlmci.

Plagát


Hosťovská prednáška na FHV

Fakulta humanitných vied ŽU pozýva na hosťovskú prednášku profesora Dr. Bruce R. Reichenbacha z Augsburg College, Minneapolis, USA , ktorý momentálne na FHV vedie kurz: Critically Reflective Teaching. Prednáška na tému "How to be an effective Socratic professor who motivates and frees students to think carefully for themselves" sa uskutoční 31. marca 2015 o 13.00 hod v SO6. Prednáška bude v anglickom jazyku.

plagát


MASTERCLASSES 2015 na ŽU

Každý rok pracoviská výskumných ústavov a univerzít po celom svete vďaka programu Masterclasses na jeden deň výrazne omladnú. Navštívia ich totiž mladí stredoškolskí výskumníci, ktorí si vyskúšajú prácu na špici základného výskumu. Na Žilinskej univerzite v Žiline sa Masterclasses uskutočnia vo štvrtok 19. marca 2015.


Národný štipendijný program - nová výzva na podávanie žiadostí

Informujeme vás, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2015/2016. 


Slovenskí filmári ocenení v Hollywoode

Blahoželáme a tešíme sa z úspechu! Mladí slovenskí filmári, medzi ktorými je aj Jakub Červenák, študent Multimediálnych technológií z Elektrotechnickej fakulty ŽU, si osobne v Hollywoode prevzali ocenenie za svoj víťazný film v súťaži "48 FILM Project". viac ...


Metodický deň na FHV ŽU

Fakulta humanitných vied ŽU pozýva na Metodický deň, ktorý sa uskutoční 16.marca 2015 od 9.30 hod. v miestnosti S06.

pozvánka | program


Výstava odbornej literatúry

Pozývame vás na výstavu odbornej literatúry, ktorú organizuje Univerzitná knižnica ŽU v dňoch 11.-13.marca 2015. Otvorenie výstavy sa uskutoční 11.marca 2015 o 13.00 hod.  ... viac


Startup Sharks Roadshow 2015

V rámci Startup Sharks Roadshow 2015 vás Slovak Business Agency v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity pozýva na sériu unikátnych prednášok.

program | tlačová správa


Verejná prezentácia výskumného centra

S cieľom predstaviť odbornej aj laickej verejnosti odborné aktivity Výskumného centra ŽU v Žiline sa v piatok 6. februára tohto roku uskutočnila verejná prezentácia činnosti výskumných tímov, výsledkov ich doterajšieho výskumu, ako aj plánov do budúcna. Podrobnejšie informácie o aktuálnom výskume expertov zo Žiliny si prišlo vypočuť množstvo nadšencov nových technológií. ... viac


Ples Žilinskej univerzity dozrel do krásy a elegancie

6. februára 2015 sa konal už 18.ročník Reprezentačného plesu Žilinskej univerzity v Žiline. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie a spolu s účinkujúcimi a organizátormi spoločne vytvorili vynikajúcu atmosféru. Špeciálne poďakovanie patrí partnerom plesu, vďaka ktorým bol ples opäť veľkolepým zážitkom. Atmosféru 18.reprezentačného plesu ŽU Vám sprostredkujeme prostredníctvom fotografií a videa.

galéria | video


Zástupcovia mesta Žilina, ŽU a spoločnosti CEIT diskutovali v Tampere o rozšírení spolupráce v oblasti budovania inteligentných miest

Zástupcovia mesta Žilina, ŽU a spoločnosti CEIT sa v dňoch 15. a 16. januára 2015 zúčastnili na oficiálnej návšteve vo Fínsku v meste Tampere, na Tamperskej technickej univerzite a vo vedecko-výskumnom centre VTT. Cieľom návštevy bolo najmä rozšírenie spolupráce v oblasti budovania inteligentných miest.

tlačová správa


IX. medzinárodná konferencia o inžinierskom a počítačovom vzdelávaní - ICECE 2015

Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s COPEC - Science and Education Research Council, si Vás dovoľujú pozvať na IX. medzinárodnú konferenciu o inžinierskom a počítačovom vzdelávaní - ICECE 2015. Konferencia sa bude konať 10. – 13. 5. 2015 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Témou konferencie je: "Technológia vzdelávania pre budúcnosť: od jednoduchého k udržateľnému rastu kvality života". Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach konferencie:http://www.copec.org.br/icece2015/eng/index.asp


Študent EF súčasťou víťazného tímu mladých filmárov

Missing Memories je názov krátkeho filmu, ktorý zvíťazil v celosvetovej filmárskej súťaži "48 FILM Project" v kategórii People´s Choice. Medzi tvorcov oceneného filmu patrí aj Jakub Červenák, študent tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Multimediálne technológie na Katedre telekomunikácií a multimédií EF. Premietanie víťazného filmu a slávnostné odovzdávanie cien autorom sa uskutoční 24. februára 2015 priamo v Hollywoode! Blahoželáme! Viac informácií je dostupných tu:http://joymotion.sk/cesta-do-hollywoodu alebo https://www.48filmproject.com/winners/2014
príloha

 


Nové číslo Bulletinu SAIA

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2015 nájdete tu:http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/


ŠVOS na Elektrotechnickej fakulte ŽU

Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline v spolupráci so Spoločnou odborovou skupinou IAS/IES IEEE v rámci Československej sekcie IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž. ... viac


Výskumné centrum ŽU získalo startup Oscara

Radi Vás informujeme o významnom úspechu výskumníkov z Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, ktorým sa podarilo zvíťaziť v prestížnej súťaži Startup Awards 2014 v kategórii VEDA. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

tlačová správa | Foto


Stretnutie prezidenta SR s akademickou obcou ŽU

Záznam zo stretnutia prezidenta SR s akademickou obcou je dostupný na tomto linku: http://www.unitv.sk/on-demand/683/Diskusia-Prezidenta-SR-A.-Kisku-so-studentami-Zilinskej-univerzity/


Výhodné vstupné pre zamestnancov ŽU v Mestskom divadle Žilina

Mestské divadlo Žilina ponúka na domáce predstavenia vo veľkej sále (okrem premiér) zamestnancom ŽU štandardne zľavu 50%. Pri kúpe vstupenky sa stačí preukázať zamestnaneckým preukazom. Študenti môžu pri kúpe vstupenky využiť študentskú zľavu.
Aktuálny program Mestského divadla v Žiline nájdete tu: http://www.divadlozilina.eu/program


PEDAS SjF EF SvF FRI FSI FHV

COST