Akademický senát


Zoznam členov


Predseda AS

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

Podpredseda AS

prof. Dr. Ing. Martin Decký


Zamestnanecká časť

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Jozef Paľo PhD.

RNDr. Milan Stacho PhD.

doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková

Strojnícka fakulta

doc. Ing. Jozef Bronček PhD.

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

prof. Ing. Nadežda Čuboňová PhD.

Elektrotechnická fakulta

doc. Ing. Roman Jarina PhD.

doc. Ing. Daniel Káčik PhD.

prof. Ing. Róbert Hudec PhD.

Stavebná fakulta

prof. Dr. Ing. Martin Decký

doc. Ing. Marián Drusa PhD.

prof. Ing. Libor Ižvolt PhD.

Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Jozef Mičic

doc. Ing. Norbert Adamko PhD.

RNDr. Hynek Bachratý PhD.

Fakulta humanitných vied

PhDr. Slavka Pitoňáková PhD.

Mgr. Eva Augustínová PhD.

doc. PhDr. Michal Valčo PhD.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Andrej Veľas PhD.

Ing. Jozef Svetlík PhD.

doc. Ing. Tomáš Loveček PhD.

Ostatné súčasti

doc. Ing. Michal Zábovský PhD.

Ing. Milan Tabak

doc. Ing. Branislav Hadzima PhD.

Ing. Ján Stehlík


Študentská časť

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Miriam Birtusová

Bc. Monika Jacková

Strojnícka fakulta

Ing. Branislav Krchňavý

Ing. Ján Šteininger

Elektrotechnická fakulta

Ing. Martin Šinko

Ing. Tomáš Miždoš

Stavebná fakulta

Ing. Matej Hájek

Ing. Martina Margorínová

Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta humanitných vied

Bc. Miroslava Poláčková

Bc. Damián Michalco

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Ing. Romana Erdélyiová

Ing. Martin Boroš

Ostatné súčasti

Kristína Hrivnáková


Tajomník AS

JUDr. Renáta Šebestová


Člen Rady vysokých škôl SR

doc. Ing. Roman Jarina PhD.