Akademický senát


Zoznam členov


Predseda AS

prof. Ing. Juraj Gerlici Dr.

Podpredseda AS

prof. Ing. Martin Decký Dr.


Zamestnanecká časť

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Jozef Paľo PhD.

RNDr. Milan Stacho PhD.

doc. Ing. Margita Majerčáková Dr.

Strojnícka fakulta

doc. Ing. Jozef Bronček PhD.

prof. Ing. Juraj Gerlici Dr.

prof. Ing. Nadežda Čuboňová PhD.

Elektrotechnická fakulta

doc. Ing. Roman Jarina PhD.

doc. Ing. Daniel Káčik PhD.

prof. Ing. Róbert Hudec PhD.

Stavebná fakulta

prof. Ing. Martin Decký Dr.

doc. Ing. Marián Drusa PhD.

prof. Ing. Libor Ižvolt PhD.

Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Jozef Mičic

doc. Ing. Norbert Adamko PhD.

RNDr. Hynek Bachratý PhD.

Fakulta humanitných vied

PhDr. Slavka Pitoňáková PhD.

Mgr. Eva Augustínová PhD.

doc. PhDr. Michal Valčo PhD.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

doc. Ing. Andrej Veľas PhD.

Ing. Jozef Svetlík PhD.

doc. Ing. Tomáš Loveček PhD.

Ostatné súčasti

doc. Ing. Michal Zábovský PhD.

Ing. Milan Tabak

doc. Ing. Branislav Hadzima PhD.

Ing. Ján Stehlík


Študentská časť

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ing. Peter Skotnický

Ing. Mário Al Kassiri

Strojnícka fakulta

Ing. Branislav Krchňavý

Ing. Ján Šteininger

Elektrotechnická fakulta

Ing. Tibor Trnovszký

Ing. Ján Račko

Stavebná fakulta

Ing. Daša Fullová

Ing. Matej Hájek

Fakulta riadenia a informatiky

Ing. Veronika Olešnaníková

Ing. Peter Šarafín

Fakulta humanitných vied

Damián Michalco

Miroslava Poláčková

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Ing. Ján Mišík

Ing. Viktor Šoltés

Ostatné súčasti

Kristína Hrivnáková


Tajomník AS

JUDr. Renáta Šebestová

Člen Rady vysokých škôl SR

doc. Ing. Roman Jarina, PhD., zástupca ŽU zvolený AS