Konferencie 2016

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,International Particle Physics Masterclasses

High school students become particle physicists for one day when they evaluate data from LHC experiments at CERN.

Druh akcie: Prednášky a cvičenia z časticovej fyziky pre stredné školy, medzinárodná videokonferencia
Termín konania: 11.2.2016  ..  11.2.2016
Miesto konania: Žilinská univerzita
Odborní garanti: doc. RNDr. Ivan Melo, PhD., Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

kontakt: doc. RNDr. Ivan Melo, PhD., KF EF ŽU

melo@fyzika.uniza.sk

+421 41 513 2331


PTV VISION software for traffic planning

Meeting of PTV VISION software users with contributions oriented towards the news in PTV VISION software, development of PTV, use of PTV in actual traffic problems solution, in school education and research at the faculties of the University of Žilina. Discussion of specialists in traffic planning area, modelling and simulation.

Druh akcie: Odborný seminár
Termín konania: 16.2.2016  ..  16.2.2016
Miesto konania: Žilina, ŽU, Stavebná fakulta, zasadačka vedeckej rady UNIZA – Nová menza
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Ing. Igor Ripka, PhD.

kontakt: doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD., Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

andrea.kocianova@fstav.uniza.sk
www.svf.uniza.sk
+421 41 513 5912


Semináre katedry kvatitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Cieľom vedeckých seminárov je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky a cieľom odborných seminárov je predviesť vhodné didaktické postupy. Dátumy konania: 11.02., 25.04., 06.06., 26.09., 07.11.

Druh akcie: Séria seminárov (poradové číslo 183-187)
Termín konania: 11.2.2016  ..  7.11.2016
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.

kontakt: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulta PEDAS, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

vojtech.balint@fpedas.uniza.sk

+421 41 513 3250