Konferencie 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,PP meeting of the project IWTCOMP

Checking of the tasks under the work packages according to the Application Form, Presný termín bude stanovený v marci 2017.

Druh akcie: Míting
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.12.2017
Miesto konania: Nová menza ŽU
Odborní garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

kontakt: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F-PEDAS, KVD, +42141 5133565

andrej.david@fpedas.uniza.sk

+42141 5133565


22nd International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2017

Presentation of scientific results of Ph.D. students from the area of Technology Engineering and Materials

Druh akcie: Učebno-výcvikové stredisko ŽU Žilina - Zuberec, Brestová, Západné Tatry, Slovenská republika
Termín konania: 25.1.2017  ..  27.1.2017
Miesto konania: Medzinárodný vedecký seminár doktorandov
Odborní garanti: prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD., prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.,

kontakt: Ing. Lenka Kuchariková, PhD., Ing. František Nový, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline, 010 26 Žilina, Slovenská republika,

lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk
www.uniza.sk
+42141-5132626


OPENRAIL / OPENRAIL

The seminar is focused on enhance of the communication and on establishment of contacts between Department of Railway Transport, railway undertakings (ŽSR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.) and secondary schools in the field of studying program presentation and recruiting of potential students and later managers of railway undertakings, forwarding companies and logistics operators.

Druh akcie: Seminár
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.12.2017
Miesto konania: Košice, Zvolen, Trenčín, Trnava, Bratislava
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., KŽD, FPEDAS

kontakt: Jozef, Majerčák, prof. Ing. PhD., FPEDAS, KŽD, jozef.majercak@fpedas.uniza, http://kzd.uniza.sk/

jozef.majercak@fpedas.uniza.sk
http://kzd.uniza.sk/
+42141 513 401


COMM@DAY

The seminar is focused on enhance of the communication and on establishment of contacts between Department of Communication, postal enterprises and secondary schools in the field of studying programmes presentation and recruiting of potential students.

Druh akcie: seminár
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.1.2017
Miesto konania: podľa aktuálneho plánu
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, ŽU v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov

kontakt: doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra spojov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

miriam.jankalova@fpedas.uniza.sk
http://ks.uniza.sk
+42141 5133134


Opening Day – AIDC Laboratory

Laboratory of automatic identification and data capture is focused on application of AICD, RFID technologies and bar codes into logistics processes.

Druh akcie: workshop - výstava
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.12.2017
Miesto konania: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD., ŽU v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov

kontakt: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra spojov Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

juraj.vaculik@fpedas.uniza.sk
http://aidclab.uniza.sk
+42141 5133132, +421905 833979