Konferencie 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,PP meeting of the project IWTCOMP

Checking of the tasks under the work packages according to the Application Form, Presný termín bude stanovený v marci 2017.

Druh akcie: Míting
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.12.2017
Miesto konania: Nová menza ŽU
Odborní garanti: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

kontakt: doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F-PEDAS, KVD, +42141 5133565

andrej.david@fpedas.uniza.sk

+42141 5133565


OPENRAIL / OPENRAIL

The seminar is focused on enhance of the communication and on establishment of contacts between Department of Railway Transport, railway undertakings (ŽSR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.) and secondary schools in the field of studying program presentation and recruiting of potential students and later managers of railway undertakings, forwarding companies and logistics operators.

Druh akcie: Seminár
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.12.2017
Miesto konania: Košice, Zvolen, Trenčín, Trnava, Bratislava
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., KŽD, FPEDAS

kontakt: Jozef, Majerčák, prof. Ing. PhD., FPEDAS, KŽD, jozef.majercak@fpedas.uniza, http://kzd.uniza.sk/

jozef.majercak@fpedas.uniza.sk
http://kzd.uniza.sk/
+42141 513 401


Opening Day – AIDC Laboratory

Laboratory of automatic identification and data capture is focused on application of AICD, RFID technologies and bar codes into logistics processes.

Druh akcie: workshop - výstava
Termín konania: 1.1.2017  ..  31.12.2017
Miesto konania: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD., ŽU v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov

kontakt: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra spojov Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

juraj.vaculik@fpedas.uniza.sk
http://aidclab.uniza.sk
+42141 5133132, +421905 833979