Konferencie 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december,The Ports Day

The event aimed to promote and support the development of inland waterways and ports under the auspices of Public Ports and other partners of IWT.

Druh akcie: Propagačné podujatie
Termín konania: 1.6.2017  ..  30.6.2017
Miesto konania: Bratislava, osobný prístav, EUROVEA
Odborní garanti: Ing. Tomáš Kalina, PhD.

kontakt: Ing. Tomáš Kalina, PhD., Fakulta PEDAS, Katedra vodnej dopravy041 513 35 54

tomas.kalina@fpedas.uniza.sk
www.kvd.uniza.sk
+42141 5133554


Conference Transportation Engineering 2017

Conference Transportation engineering creates the space for knowledge exchange in area of transportation engineering in Slovakia and abroad.

Druh akcie: vedecko - odborná konferencia
Termín konania: 7.6.2017  ..  8.6.2017
Miesto konania: Žilina
Odborní garanti: Marián Gogola, doc., Ing., PhD.

kontakt: Marián Gogola, doc., Ing., PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina

marian.gogola@fpedas.uniza.sk
TRANSCOM 2017 - International scientific conference on sustainable, modern and safe transport

12th international conference of young European scientists.

Druh akcie: International conference
Termín konania: 31.5.2017  ..  2.6.2017
Miesto konania: High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovakia
Odborní garanti: prof. Ing. Jan Celko, CSc. prof. Ing. Otakar Bokuvka, PhD.

kontakt: Ing. Helena Vrablova, rektorat - OVaV, Univerzitna 1, SK-010 26 Zilina, Slovakia

transcom@uniza.sk
www.transcom-conference.com